Dzień Języka Niemieckiego, czyli: "Niemiecki da się lubić!". Podsumowanie powiatowego konkursu: "Male das Wort!"

Wydaje się, że Dzień Języka Niemieckiego zainicjowany przez Panią Małgorzatę Maczugę wpisze się na stałe w kalendarz wydarzeń kulturalnych naszej szkoły. W tegoroczne przedsię-wzięcie włączyli się także: Pani Renata Samborska, Pani Teresa Korecka oraz Pan Marcin Balasa. Na zajęciach pozal-ekcyjnych przygotowali program artystyczny złożony z przedstawienia teatralnego, piosenek, tańca bawarskiego, kabaretu oraz programu typu „show dance”.  Ten niezwykle atrakcyjny dla uczniów sposób przyswajania języka niemieckiego: „nauka przez zabawę” inspiruje nauczycieli do tworzenia ciekawych projektów edukacyjnych, a wszystko po to, by: „niemiecki dał się lubić!”.

Tegoroczny Dzień Języka Niemieckiego zbiegł się z innymi ważnymi wydarzeniami: otwarciem nowoczesnej pracowni językowej (o czym pisaliśmy wcześniej) oraz podsumowaniem Powiatowego Konkursu Plastyczno – Językowego pt. „Male das Wort!”(„Namaluj to słowo!”) zorganizowanym  przez Publiczne Gimnazjum w Bieździedzy. W konkursie wzięli udział uczniowie reprezentujący 20 gimnazjów z powiatu jasielskiego, a odbył się on pod honorowym patronatem Burmistrz Kołaczyc – Pani Małgorzaty Salachy.

 Dziewczęta z klasy 3. gim. przywitały wszystkich piosenką:

„Hallo, Guten Morgen Deutschland!

 Sponsorami nagród w konkursie byli: Pani Małgorzata Salacha – Burmistrz Kołaczyc, Instytut Goethego w Krakowie, Pani Teresa Koś- Prezes Banku Spółdzielczego w Kołaczycach oraz Pan Tomasz Kaleta- Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kołaczycach. Dzięki hojności sponsorów laureaci konkursu otrzymali cenne nagrody rzeczowe, m.in. tablety.

Rozdanie dypolomów i nagród laureatom konkursu

oraz podziękowania dla ich nauczycieli

Popisy językowe i artystyczne naszych uczniów podziwiali obecni na uroczystości rozdania nagród wymienieni wyżej sponsorzy (Instytut Goethego reprezentowała Pani Elżbieta Jeleń) oraz inni zaproszeni goście: Pan Bogdan Rzońca – Poseł na Sejm RP, radni gminni z Bieździedzy i Bieździadki, przedstawiciele Rady Rodziców ZSPiG w Bieździedzy, laureaci i wyróżnieni w konkursie wraz ze swoimi nauczycielami.

Baśń Braci Grimm pt. „Schneewitchen und sieben Zwerge”(„Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”) przygotowana przez uczniów klas 4. i 5. w ramach zajęć z innowacji pedagogicznej

Uczniowie  klasy 2.  gimnazjum zaprezentowali wielki przebój z lat 60.- „Ich will keine Schokolade”

Poniżej: dziewczęta z klasy 3. gimnazjum w piosence -„Ein bisschen Frieden” 

Kabareciarze z klasy 1.a gimnazjum

Szkolni "Bawarczycy" z klasy 3. gimnazjum zaprezentowali taniec ludowy „Plattler”, popularny w obszarach alpejskich Górnej Bawarii, Południowego Tyrolu oraz Austrii

"Jesteś szalona" w wersji niemieckojęzycznej (i znowu chłopcy z klasy 3. gimnazjum!)

Zaproszeni goście gratulowali Dyrekcji szkoły innowacyjnych przedsięwzięć, które popularyzują i uatrakcyjniają naukę języków obcych wśród uczniów. Byli pod wrażeniem uczniowskich wyników w konkursach ogólnopolskich i zachęcali do dalszego rozwijania współpracy z innymi szkołami oraz instytucjami na rzecz edukacji językowej dzieci i młodzieży.

Jak germanista z germanistą...Pani Małgorzata Maczuga już planuje przyszłoroczny Dzień Języka Niemieckiego i II edycję konkursu: "Male das Wort!", a Pani Elżbieta Jeleń deklaruje w tej kwestii wsparcie Instytutu Goethego w Krakowie