"MALE DAS WORT!"


WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNO - JĘZYKOWY  ROZSTRZYGNIĘTY!

 

 

 Jako organizatorzy konkursu serdecznie dziękujemy uczestnikom oraz ich opiekunom za wszystkie nadesłane prace. Do konkursu przystąpiło 30 gimnazjów z województwa podkarpackiego, a Jury oceniło łącznie 150 prac konkursowych. Jury w składzie:

Alicja Romanow - instruktor zajęć plastycznych w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle

Monika Leśniak nauczyciel germanista w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Jaśle

Inga Marczyńska - artystka, malarka

Teresa Korecka - nauczyciel plastyki w Publicznym Gimnazjum w Bieździedzy 

Małgorzata Maczuga - nauczyciel germanista w Publicznym Gimnazjum w Bieździedzy 

oceniło każdą pracę pod kątem językowym (trafność przekazu językowego, kreatywność językowa, czytelność słowa niemieckojęzycznego i jego odpowiednie wkomponowanie w całość obrazu plastycznego) oraz plastycznym (estetyka wykonania, oryginalność, inwencja twórcza, dobór techniki plastycznej, ogólny wyraz artystyczny). Wiele spośród prac konkursowych wyróżniało się tylko w jednym obszarze tj. plastycznym lub językowym, Jury z godnie z założeniami konkursu starało się nagrodzić prace, w których te dwa obszary tworzyły możliwie spójną kompozycję, co nie zawsze było łatwe.


Mamy ogromną przyjemność ogłosić zwycięzców 
Wojewódzkiego Konkursu Plastyczno - Językowego pt. "Male das Wort!"

 

 LAUREACI

I MIEJSCE

Dorota Roś „Basketball”

Opiekun: p. Ryszard Burowski

Publiczne Gimnazjum w Bieździedzy

II MIEJSCE

Joanna Burowska „Hahn”

Opiekun: p. Marzena Samborska

Publiczne Gimnazjum Kołaczycach

III MIEJSCE

Milena Gawlińska „Pfau”

Opiekun: p. Jolanta Żukowska

Publiczne Gimnazjum w Święcanach

IV MIEJSCE

Katarzyna Buba „Hose”

Opiekun: p. Katarzyna Skicka - Such

Zespół Szkół Miejskich nr 5 w Jaśle

V MIEJSCE

Karol Janik „Kamel”

Opiekun: p. Marzena Samborska

Publiczne Gimnazjum w Kołaczycach

 

WYRÓŻNIENI

1.

Adrian Kamień „Fisch”

Opiekun:  p. Jolanta Żukowska

Publiczne Gimnazjum w Święcanach

2.

Karolina Wójcik „Herbstlaub”

Opiekun: p. Izabela Roś

Publiczne Gimnazjum w Tarnowcu

3.

Przemysław Kania „Zitrone”

Opiekun: p. Elżbieta Ochwat

Niepubliczny Zespół Szkół w Umieszczu

4.

Kalina Stasiowska „Kaktee”

Opiekun: p. Ryszard Burowski

Publiczne Gimnazjum w Bieździedzy

5.

Karol Żyra „Ei”

Opiekun: p. Barbara Marek

Publiczne Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle

6.

Patrycja Liszka „Clown”

Opiekun: p. Marzena Samborska

Publiczne Gimnazjum w Kołaczycach

 

 WYRÓŻNIENIA DODATKOWE

przyznane przez koordynatorki konkursu

1.

Anna Dyda  "Hirsch"

Opiekun: p. Jolanta Żychowska

Publiczne Gimnazjum w Święcanach

2.

Łukasz Ząbkowicz  "Adler"

Opiekun: p. Anna Michalec - Kaleta

Społeczne Gimnazjum w Lublicy

3.

Kamil Gęsiak  "Alligator"

Opiekun: p. Monika Szymańska - Skóra

Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu

4.

Natalia Maziarz "Kamel"

Opiekun: p. Joanna Winiarska - Mularz

Zespół Szkół Społecznych w Sieklówce

5.

Zofia Dołba  "Aloe"

Opiekun: p. Barbara Marek

Publiczne Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle


 Uroczyste wręczenie nagród dla laureatów oraz wyróżnionych odbędzie się 2 lutego 2016 r. o godz. 10.00 w Publicznym Gimnazjum w Bieździedzy z udziałem przedstawicieli Instytutu Goethego w Krakowie, którzy spotkają się z uczestnikami konkursu i przeprowadza z nimi warsztaty językowe. O szczegółach uroczystości  laureaci oraz wyróżnieni zostaną poinformowani telefonicznie.

Koordynatorki konkursu
Teresa Korecka
Małgorzata MaczugaPoniżej nagrodzone prace: