Ogólnopolska konferencja pod hasłem: "Wolontariat - przestrzeń czynienia dobra"

     

"Wolontariat - to bezinteresowna służba, dzielenie się najpiękniej rozumianą   miłością bliźniego."

O takim właśnie wolontariacie debatowali przedstawiciele naszej szkoły podczas ogólnopolskiej konferencji:  „Wolontariat – przestrzeń czynienia dobra”, która odbyła się  6 grudnia br. w Rzeszowie. W konferencji wzięło udział ponad 700 młodych ludzi, nauczycieli i dyrektorów szkół, a jej organizatorem było Podkarpackie Kuratorium Oświaty oraz Samorząd Województwa.

Celem konferencji była popularyzacja idei wolontariatu w szkole i poza nią. w trakcie konferencji omówiono przykłady dobrych praktyk w aspekcie prowadzenia i koordynacji działań wolontariatu w regionie podkarpackim. Organizatorzy podkreślali, że wolontariat, czyli praca społeczna odzyskała po latach swoje właściwe miejsce w świadomości społecznej i dziś należy do wysoko cenionych elementów życia społecznego. 

    Gośćmi specjalnymi konferencji byli: Pani Teresa Wargocka - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Pan Witold Lechowski - Wicewojewoda Podkarpacki oraz licznie przybyli posłowie i kuratorzy oświaty. 

Naszą szkołę reprezentowali: Pani Wicedyrektor Małgorzata Szydło, Pani Beata Biernacka, Pani Elżbieta Tutaj oraz uczniowie klas VI: Julia Ochałek, Ewa Biernacka, Sebastian Krajewski i Tomasz Wilisowski.

Wiceminister Edukacji - Pani Teresa Wargocka
oraz Podkarpacka Kurator Oświaty - Pani Małgorzata Rauch.