Święto Szkoły manifestem na rzecz pokoju i tolerancji


16 grudnia 2016 roku społeczność szkolna uczciła pamięć o Stanisławie Matysiku - Patronie Szkoły Podstawowej oraz ofiarach II wojny światowej. Na część oficjalną Święta Szkoły złożyły się:  Msza św. w kościele pod wezwaniem Świętej Trójcy w Bieździedzy, złożenie kwiatów pod „dębem katyńskim” oraz tablicą pamiątkową St. Matysika w budynku ZSPiG, a także przemówienie Pana Dyrektora Wiesława Jedziniaka dotyczące życia i działalności Patrona.

 

Tym razem Święto Szkoły w Bieździedzy stało się uroczystością, w czasie której uczniowie zamanifestowali swój protest przeciwko wojnom, terrorowi, ksenofobii, nietolerancji i nacjonalizmowi. Poruszający program artystyczny dostarczył widzom wielu wzruszeń oraz stał się pretekstem dla każdego do zrewidowania własnej postawy życiowej. Przygotowali go głównie uczniowie klasy II gimnazjum w ramach projektu gimnazjalnego pod kierunkiem Pani Renaty Samborskiej (we współpracy z Panią Renatą Stelmach-Rączką i Panią Małgorzatą Janik). Obecna na uroczystości Pani Burmistrz Małgorzata Salacha uznała, że ich wykonanie wykroczyło w wymowie i artyzmie poza program nauczania w tak dużym stopniu, iż ocena celująca dla całej grupy była tylko formalnością. Wyraziła także nadzieję, że inni mieszkańcy gminy będą mieli okazję obejrzeć tę niezwykłą inscenizację.

                                                                                          Fot. P. Grzywna

Zapraszamy do galerii zdjęć.