Zapraszamy do udziału w Gminnym Konkursie Plastycznym

 

ŚWIETLICA SZKOLNA

PRZY ZESPOLE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
I GIMNAZJUM W BIEŹDZIEDZY

SERDECZNIE ZAPRASZA

UCZNIÓW Z KLAS IV – VI SP

DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

PLASTYCZNO – KULINARNYM

                 PT: „ ZDROWO JEM, CZYLI PLASTYCZNE PRZEPISY  DLA MAŁYCH I DUŻYCH".

 

 Regulamin konkursu plastycznego dla uczniów klas IV – VI

1.Celem konkursu jest:

- propagowanie zasad zdrowego żywienia;

- kształtowanie pozytywnej postawy wobec spożywania zdrowych produktów żywieniowych;

- rozwijanie umiejętności i zdolności plastycznych wśród dzieci.

 

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI SP uczęszczających do świetlic szkolnych  i klubów młodzieżowych z terenu Gminy Kołaczyce.

3. Prace powinny być wykonywane samodzielnie; format  A3 lub A4, technika dowolna.

4. Każdy uczeń może wykonać maksymalnie jedną pracę.

5.Warunkiem skutecznego wzięcia udziału w  Konkursie jest doręczenie  pracy drogą pocztową  na adres: Zespół Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Bieździedzy, 38 -214 Bieździedza lub złożenie jej  w świetlicy szkolnej przy ZSPiG w Bieździedzy w terminie  do 17 marca 2017r.

6. Prace powinny zawierać informacje (umieszczone na odwrocie):

-imię i nazwisko, wiek uczestnika konkursu,

-klasę, szkołę, klub oraz nazwisko wychowawcy lub opiekuna,

7.Kryterium oceny będą:

-trafność i poprawność ukazania tematu pracy,

-jakość wykonania,

-oryginalność i pomysłowość.

8.Rozwiązanie konkursu nastąpi 22 marca 2017r.

9.Najciekawsze prace zostaną nagrodzone. Oprócz nagród rzeczowych, trzej uczestnicy konkursu za najlepiej wykonane prace otrzymają  dodatkowo zaproszenie do Zakładu Wypieku Ciast – pana Marcina Janika w Bieździedzy na wspólne pieczenie ciasteczek.

10.Wyniki konkursu zostaną umieszczone na  stronie internetowej szkoły.

                                                  

                                                                                                            Organizator:

                                                                                                             mgr Małgorzata Janik