„I love Bieździedza” - 1. miejsce w konkursie pn. "Z nurtem Wisłoki- poznajmy się"

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku już po raz drugi zorganizował międzypowiatowy konkurs pod nazwą: „Z nurtem Wisłoki – poznajmy się”.

Jego cele sformułowano następująco:

          - popularyzacja wiedzy o miejscowościach                        położonych w dorzeczu Wisłoki,

          - promocja edukacji ekologicznej,

      -  uświadomienie wpływu warunków geograficznych na historię regionu,

   - doskonalenie umiejętności gromadzenia materiałów na dany temat, twórczego myślenia, prezentacji talentów artystycznych, wystąpień publicznych.

Pani Agata Ochałek-Skałba (opiekun innowacyjnego kółka regionalno-historycznego) po zapoznaniu się z regulaminem konkursu stwierdziła, że jej podopieczni świetnie poradzą sobie z tym zadaniem konkursowym. I nie pomyliła się! Drużyna w składzie: Angelika Urban, Jakub Jędrzejczyk i Jonatan Maciejowski…

zdobyła I miejsce!

Jej zadanie konkursowe polegało na zaprezentowaniu historii oraz walorów turystyczno-krajobrazowych miejscowości, z której pochodzą. Oceniana była kreatywność w stworzeniu scenariusza prezentacji, zgodność z tematem, jakość przygotowanych elementów projektu oraz wykorzystanie przeznaczonego na prezentację czasu.

Przygotowany przez uczniów projekt pt. „I love Bieździedza” zrobił ogromne wrażenie na jury. Składał się ze scenki teatralnej, referatu, filmu, mini wystaw prac plastycznych, fotografii, produktu lokalnego (koronki klockowej). Na stronie internetowej organizatora konkursu czytamy m.in.: "Zdecydowanym liderem tegorocznej edycji okazało się Publiczne Gimnazjum w Bieździedzy (...) Uczniowie ukazali Bieździedzę jako najpiękniejsze miejsce na ziemi".

Na sukces trojga gimnazjalistów złożyła się praca całego zespołu
w składzie:

Klaudia Kaleta

Karolina Kowalska

Julia Palar

Weronika Stasiowska

Jakub Baran

Patryk Maziarz

Bartłomiej Szeląg

 

 Podczas przygotowań uczniowie uzyskali także pomoc i wsparcie ze strony pani Renaty Samborskiej, pani Teresy Koreckiej oraz absolwentów szkoły- Mateusza Zemrysa i Sylwestra Winiarskiego. Pani Ewa Suchodolska-Strach oraz pani Małgorzata Kowalska ze Stwarzyszenia Przyjaciół Ziemi Bieździedzkiej wypożyczyły stroje ludowe, a pani Irena Koczaja- swoje słynne prace w zakresie koronki klockowej.

          Konkursowi, który odbył się  10 marca br. towarzyszyła konferencja poświęcona Wisłoce i jej wpływowi na otoczenie w aspekcie historycznym, gospodarczym i ekologicznym prowadzona przez wykładowców wyższych uczelni. Uczniowie zrecenzowali ją jako „lekcję trudną, ale bardzo ciekawą”.