Konstytucja 3 Maja ma 226 lat! Uroczystości w szkole, gminie i całym kraju…

     

    Tegoroczne świętowanie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja miało dla uczniów naszej szkoły wymiar szczególny, bo było im dane wystąpić w programie artystycznym przygotowanym dla mieszkańców całej gminy Kołaczyce.

Uroczystości trzeciomajowe rozpoczęły się o godz. 11.00 Mszą św. w kościele parafialnym w Kołaczycach. Następnie kontynuowane były na płycie kołaczyckiego rynku, gdzie złożono wieńce i kwiaty pod pomnikami upamiętniającymi wydarzenia historyczne. Tu także odbyła się pierwsza część naszego widowiska z udziałem klasy II gimnazjum i Zespołu Ludowego „Pogórzanie z Bieździedzy”, który po raz kolejny zaprosiliśmy do wspólnego występu.

Młodzi artyści wyobrazili moment ogłoszenia „Ustawy Rządowej z roku 1791” według słynnego obrazu Jana Matejki. Inspirując się tym dziełem, odtworzyli pochód posłów i ludu warszawskiego z Zamku Królewskiego w Warszawie do kolegiaty św. Jana. Centralną postacią na tym obrazie jest Marszałek Sejmu Wielkiego Stanisław Małachowski, który w triumfalnym geście unosi tekst Konstytucji 3 Maja. W roli tej wystąpił Jonatan Maciejowski- ucz. kl. 1 gim., a „posłami” niosącymi go na ramionach byli: Tomasz Lechwar i Mateusz Lechwar z kl. 2 gim.

Barwny korowód postaci w historycznych strojach i ze śpiewem na ustach przeszedł z kołaczyckiego rynku ul. Szewską do sali bankietowej Gminnego Ośrodka Kultury. Tam przedstawiciele miejscowych władz samorządowych na czele z Panią Burmistrz Małgorzatą Salachą; przedstawiciele duchowieństwa, partii politycznych, policji, straży pożarnej, szkół oraz  mieszkańcy gminy Kołaczyce obejrzeli drugą część przygotowanego przez nas widowiska. Na tle dekoracji namalowanej przez Pana Ryszarda Burowskiego, a  przedstawiającej fasadę Zamku Królewskiego, wystąpili narratorzy- Julia Palar i Bartłomiej Szeląg z kl. 1 gim.

Opowiadali o losach narodu i państwa polskiego na przestrzeni wieków; o najważniejszych momentach w historii Polski- momentach przełomowych w budowaniu Rzeczypospolitej jako państwa nowoczesnego i demokratycznego. Uznaliśmy bowiem, że rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja to dzień świętowania wolności. A na scenie zaprezentowaliśmy:

- chrzest Polski ( Mieszko I- Jakub Baran, Dobrawa- Klaudia Kaleta, wojowie Mieszka- Antoni Łodziński i Adam Roś, Biskup- Jakub Jędrzejczyk, damy dworu Dobrawy- Aleksandra Biernacka i Sylwia Dziak);

- bitwę pod Grunwaldem (Krzyżacy- Dominik Stec, Rafał Bykowski i Rafał Fundakowski, król Władysław Jagiełło- Jakub Fara, rycerze polscy- Patryk Maziarz, Przemysław Szczerba)

- uchwalenie Konstytucji 3 Maja (Marszałek Sejmu- Jonatan Maciejowski, Posłowie - Mateusz Lechwar, Adrian Czajka, Tomasz Lechwar, Patryk Czajka, Kamil Matysik, Dominik Kulig, Kacper Palar, Patryk Zemrys;  Damy- Ewelina Urban, Martyna Ochałek, Patrycja Foryś, Izabela Matysik, Izabela Kępa, Joanna Konieczna, Roksana Łętowska, Weronika Dziak, Kalina Stasiowska, Wioletta Kolbusz, Kamila Zapór,)

- powstania narodowe (Dziewczyna- Anita Maguda, Powstaniec- Tomasz Kuryj)

- II wojnę światową ( występ muzyczny- Emilia Ochałek, Emilia Rak, Daniel Krajewski)

- narodziny „Solidarności” (Lech Wałęsa- Michał Hendzel, Dziennikarka- Angelika Urban, Stoczniowcy- Dominik Krajewski, Paweł Lejkowski, Grzegorz Gliwski, Adrian Śliż, Sebastian Słonka, Obywatelki- Martyna Mijal, Aleksandra Kaleta, Paulina Kosiba, Weronika Stasiowska, Karolina Foryś, Kamila Juszczyk)

 - przystąpienie Polski do Unii Europejskiej (występ muzyczny- Zuzanna Gruchacz)

- Polska współczesna (występ muzyczny- Maria Lechwar).

Widowisko podobało się zgromadzonej publiczności, o czym świadczyły m.in. gromkie brawa i przemówienie Pani Burmistrz, która uznała przedstawienie za wspaniałą lekcję historii. Podziękowała także jego twórcom:

- Pani Agacie Ochałek- Skałbie (  scenariusz i reżyseria)

- Pani Teresie Koreckiej (kostiumy i dekoracje)

- Pani Renacie Samborskiej (kostiumy, dekoracje, logistyka)

- Pani Renacie Stelmach- Rączce (kostiumy)

- Panu Ryszardowi Burowskiemu (dekoracje, rekwizyty).

Pani Małgorzata Salacha podkreśliła również ważną rolę Pana Dyrektora Wiesława Jedziniaka i szkoły w Bieździedzy jako współorganizatorów gminnych obchodów trzeciomajowej rocznicy (Pan Dyrektor osobiście prowadził próby muzyczne zarówno z uczniami, jak i "Pogórzanami", a także- kołaczyckim chórem). Pani Burmistrz  mówiła też o wartościowej współpracy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum ze środowiskiem  lokalnym oraz patriotycznej postawie jego uczniów i nauczycieli.


(Należy także wspomnieć, że Pan Grzegorz Dzwonkowski wykonał ważny element dekoracyjny do przedstawienia, a ucz. kl. III gim. Maciej Leśniak- zapewnił pomoc techniczną i czuwał nad nagłośnieniem).