Zuzanna Kaleta i Kamila Madej z kulturą języka za pan brat...

                                

Laureatki II miejsca

W Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle odbyło się uroczyste wręczenie nagród Polonistycznej Olimpiady Kultury Języka dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów. Jest to konkurs o zasięgu powiatowym.

Zadaniem uczniów było:

- napisanie testu sprawdzającego umiejętność poprawnego stosowania norm językowych w codziennych sytuacjach komunikacyjnych,

- poprawne komunikowanie się w mowie i piśmie,

- wykazanie się znajomością zasad korzystania z funkcjonujących powszechnie poradników językowych...

.....a więc poniekąd kompleksowe sprawdzenie umiejętności polonistycznych nabytych w trakcie nauki szkolnej. 

Wśród wyróżnionych znalazły się: Zuzanna Kaleta (reprezentująca szkołę podstawową) i Kamila Madej (występująca w kategorii - gimnazjum). Obydwie wywalczyły II miejsce w powiecie!!!

Uczennice przygotowały się do olimpiady pod kierunkiem swoich polonistek: Pani Wicedyrektor Małgorzaty Szydło i Pani Renaty Stelmach-Rączki.