"Przyrodnik klasy VI"

        O tytuł „Przyrodnika klas 6.” rywalizowali uczniowie obydwu klas szóstych szkoły podstawowej. Konkurs polegał na prawidłowym rozwiązaniu 25. zadań zamkniętych oraz 10.  zadań otwartych (opisowych). Uczniowie wykazywali się wiedzą przyrodniczą, ekologiczną oraz umiejętnością prawidłowego zachowania się w otaczającym nas środowisku.

 

  

Laureatami konkursu „Przyrodnik klasy VI” w roku szkl. 2016/2017 zostali:

1.     Zuzanna Kaleta – kl.VI b

2.     Ewa Biernacka – kl. VI b

3.     Dominik Leśniak- kl. VI a

Organizatorem konkursu była Pani Lucyna Dorota Rusztowicz.