Po raz kolejny sprzątamy świat!

Począwszy od roku 1989, w każdy trzeci weekend września odbywa się międzynarodowa kampania społecznościowa  pn. „Sprzątanie Świata” polegająca na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. 24. edycja akcji odbyła się pod hasłem: „Nie ma śmieci - są surowce”.

 

Uczniowie naszej szkoły corocznie bardzo aktywnie włączają się w porządkowanie terenu swoich miejscowości. Koordynatorem akcji była (już po raz dwudziesty czwarty!) Pani Lucyna Rusztowicz.