Bliżej nauk matematyczno-przyrodniczych...

 

29 września br. nasi szkolni pasjonaci nauk matematyczno - przyrodniczych mieli okazję zwiedzić renomowane Centrum Dydaktyczno Naukowe Mikroelektroniki i Nanotechnologii  Uniwersytetu Rzeszowskiego.  Wizyta rozpoczęła się wykładem na temat działalności Centrum oraz wszelkich inicjatyw podejmowanych w ramach pracy tej instytucji. Więcej o Instytucie: http://www.nanocentrum.univ.rzeszow.pl/

  

    Następnie uczniowie zwiedzili poszczególne działy oraz dziewięć  specjalistycznych laboratoriów, w których odbyły się niezwykle ciekawe pokazy doświadczeń. Trzeba zaznaczyć że rzeszowskie Centrum posiada najnowocześniejszy sprzęt badawczy, którego użycie ma na celu rozwój m.in. wiedzy z zakresu technologii i spektroskopii materiałów, inżynierii wytwarzania, mechaniki i robotyki czy matematyki stosowanej.Uczestnicy wycieczki przekonali się, że prace badawcze prowadzone w Rzeszowie nie odbiegają od światowego poziomu, a niektórzy z nich już dziś widzą się w roli przyszłych pracowników Centrum.

Wyjazd zorganizował Pan Piotr Grzywna, a opiekę nad uczniami sprawowali Pani Beata Biernacka, Pani Elżbieta Tutaj i Pan Wojciech Wiejowski.