Czas na aktywność!

W dniach od 23 do 30 września 2017 r. obchodzono w Polsce trzecią edycję Europejskiego Tygodnia Sportu, którego narodowym koordynatorem było Ministerstwo Sportu i Turystyki. Cała kampania miała na celu zachęcić Europejczyków do regularnej aktywności fizycznej każdego dnia. 

Zgodnie z tegorocznym hasłem akcji: „BeActive” nauczyciele wychowania fizycznego, a więc Pani Beata Biernacka, Pan Wojciech Wiejowski i Pan Marcin Balasa zapewnili naszym uczniom możliwość skorzystania z wiele form aktywności sportowej. W szkole odbyły się turnieje piłki siatkowej, piłki nożnej i tenisa stołowego, zorganizowano różnego typu gry i zabawy ruchowe m.in. rowerowe tory przeszkód oraz wyjazd na basen do Dębicy. Liczyły się przede wszystkim zapał i dobra zabawa!