Dzięki naszej pomocy zbudowano kolejną studnię w Afryce!

W okresie od marca do czerwca br. nasza szkoła zorganizowała na terenie gminy Kołaczyce zbiórkę makulatury, włączając się w ten sposób w ogólnopolską akcję polegającą na zbieraniu funduszy na budowę studni w krajach afrykańskich. Wszystkim zaangażowanym w akcję przekazujemy podziękowania ks. Edwarda z Czadu, który skierował do nas następujące słowa:

 

"W imieniu mieszkańców Wiosek Saya 2 i Guinera, jak również w imieniu własnym bardzo serdecznie dziękuję za kolejny dar lepszego życia dla naszych braci w Czadzie.  Angażując się w akcje "makulatura na misje", staliście się , tak jak św. Teresa od Dzieciątka Jezus misjonarzami nie wyjeżdżając na misje. Dając bowiem wodę tym, którzy sami nie mogą sobie jej zapewnić, dajecie jakże przepiękne i jakże bardzo konkretne świadectwo waszej wiary oraz jedności całego Kościoła.(…) Ostatnia studnia im. Bł. Ks. Popiełuszki powstała we wiosce, gdzie mieszkają nie tylko chrześcijanie ale także  muzułmanie i wyznawcy religi tradycyjnej  i stała się ważnym elementem we wzajemnym zbliżaniu się i umacnianiu dobrego współżycia (…). 

Jeszcze raz bardzo dziękuję za wasze świadectwo, trud i poświecenie dla naszych afrykańskich braci. Nasza wdzięczność obejmuje wszystkich, każdą osobę: dzieci, młodzież, dorosłych, parafie, instytucje, przedsiębiorstwa, tych wszystkich którzy  w jakikolwiek sposób nam pomogli i ciągle pomagają. Życzę Wam dużo radości z tego co czynicie bo " radosnego dawce Bóg miłuje". Niech Pan Bóg błogosławi każdego z Was i wasze dzieło " makulatura na misje".

Szczęść Boże!

Ks. Edward. Czad/Afryka.

 

Pomysłodawczyniami oraz koordynatorkami tej wolontariackiej akcji były opiekunki

Szkolnego Koła Caritas Panie Beata Biernacka i Elżbieta Tutaj.