Dzień Edukacji Narodowej

 

„Drodzy Nauczyciele, życzymy Wam, byście nigdy nie stracili radości uczenia i odkrywania przed uczniami nieznanych światów. By nigdy nie zabrakło Wam pomysłów na ciekawe lekcje”.  

  

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego. Upamiętnia ono rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Potocznie święto to zwiemy Dniem Nauczyciela, a jego data jest stała. Jak co roku, tak i w 2017 Dzień Nauczyciela wypada 14 października. Z tej okazji - w przededniu święta wszystkich pracowników oświaty – odbyła się w naszej szkole akademia. Przygotowali ją uczniowie ostatniej klasy gimnazjum pod kierunkiem Pani Małgorzata Janik i Pani Marioli Szarek

W humorystyczny sposób ukazali blaski i cienie pracy pedagogów, a następnie złożyli im piękne życzenia i wręczyli kwiaty Pani Wicedyrektor Małgorzacie Szydło oraz Panu Dyrektorowi Wiesławowi Jedziniakowi. Słowa podziękowania za pracę na rzecz dzieci skierowała również przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Anna Madej. Miłą niespodzianką okazało się przybycie pani Burmistrz Małgorzaty Salachy, która w swoim przemówieniu złożyła życzenia Dyrekcji, Nauczycielom oraz Pracownikom Administracji i Obsługi z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Szczególne podziękowania skierowała do Pana Dyrektora, podkreślając jego wkład w rozwój i zarządzanie szkołą w Bieździedzy, która jest przykładem dla innych placówek. Mówiła również o miłej i przyjaznej atmosferze panującej w naszej szkole, a sprzyjającej pracy i uczeniu się.