Ole, ole, ola szkoła lubić się da!


25 października br. uczniowie klasy 1 a i b szkoły podstawowej przeżyli swoją pierwszą, jakże ważną uroczystość szkolną – Pasowanie na ucznia.  Pełne entuzjazmu pierwszaki wyśpiewały radośnie  „Ole, ole, ola szkoła lubić się da!”, a następnie w krótkiej inscenizacji udowodniły, że zaszczytne miano pełnoprawnych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieździedzy w pełni im się należy.

Po części artystycznej, gromko nagrodzonej brawami, odbyło się uroczyste ślubowanie, które przeprowadził Pan Dyrektor Wiesław Jedziniak. Życzył on młodym uczniom aby zachowali swój entuzjazm, trafnie odkrywali talenty, wytrwale pokonywali napotkane trudności i stali się powodem do dumy dla swoich rodziców i wychowawców.


Następnie każdy z 26 uczniów klas pierwszych został osobiście mianowany na ucznia naszej szkoły otrzymując swoją pierwszą legitymację szkolną.

Uroczystość przygotowały wychowawczynie klas pierwszych: Pani Alina Leśniak oraz Pani Teresa Dybaś.