Aktywni na co dzień!


15 grudnia br. zakończył się roczny projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. „Szkolny Klub Sportowy”, realizowany w naszej szkole przez Panią Beatę Biernacką (szkoła podstawowa) oraz Pana Marcina Balasę (gimnazjum).

Program skierowany był do dzieci i młodzieży szkolnej bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną i miał na celu umożliwienie uczniom podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych.


Zajęcia sportowe w ramach ministerialnego programu odbywały się dwa razy w tygodniu po 60 minut, a najważniejszym ich założeniem była systematyczność oraz różnorodność, dająca uczniom możliwość uprawiania wielu dyscyplin sportowych dostosowanych do pory roku i ich zainteresowań.

Uczestnicy zajęć byli bardzo aktywni, zaangażowani i systematyczni. Podsumowaniem całorocznych spotkań był mecz pomiędzy uczestnikami ze szkoły podstawowej a gimnazjum, na koniec którego każdy uczestnik został obdarowany „mandarynkowym orderem”. Mamy nadzieję, że entuzjazm i systematyczne uczestnictwo nie zgaśnie w młodych sportowcach i spotkamy się wspólnie w kolejnej edycji programu SKS 2018.