Święto Szkoły' 2017

W Dniu Święta Patrona Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieździedzy – Stanisława Matysika-  społeczność szkolna wspomina ofiary II wojny światowej. Obchodzone rokrocznie Święto Szkoły przypada 16 grudnia, czyli w rocznicę urodzin Patrona. Rozpoczyna się Mszą św. w miejscowym kościele parafialnym odprawianą w intencji tych, którzy zginęli pod okupacją niemiecką, ale i tych zgładzonych w Związku Sowieckim. Po Mszy św. wszyscy udają się pod dąb katyński rosnący przed szkołą, a następnie- pod tablicę pamiątkową poświęconą Patronowi. Zapalając symboliczny znicz i składając wiązanki kwiatów, przedstawiciele młodego i starszego pokolenia wyrażają hołd tym, którzy walczyli dla nas o wolną i niepodległą Polskę. Następnie zaproszeni goście: Pani Małgorzata Salacha -Burmistrz Kołaczyc, Ksiądz Władysław Depa- Proboszcz Parafii Bieździedza, Pan Mariusz Augustynek- Inspektor do Spraw Oświaty Urzędu Miejskiego w Kołaczycach, Pani Anna Madej - Przewodnicząca Rady Rodziców wraz z delegacją, uczniowie, nauczyciele oraz rodzice udali się do sali gimnastycznej.Tam zostali uroczyście powitani przez Pana Wiesława Jedziniaka- Dyrektora  PSP w Bieździedzy.

Stanisław Matysik urodził się w 1907 roku we Lwowie, ale po wyjeździe rodziców do Ameryki, zamieszkał u rodziny w Bieździadce. Uczęszczał do szkół w Bieździedzy, Kołaczycach, Jaśle, a następnie studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim. W czasach studenckich rozpoczął działalność polityczną, za którą był szykanowany przez ówczesne władze. Rok przed wojną założył gimnazjum w Nawsiu Kołaczyckim. Po wybuchu wojny brał udział w kampanii  wrześniowej, a po rozbiciu armii polskiej dostał się do niewoli, z której udało mu się zbiec i powrócić w rodzinne strony. Współtworzył ruch konspiracyjny na ternie gminy Kołaczyce, był pionierem chłopskiej partyzantki, organizował przerzuty ludzi, sprzętu i publikacji, prowadził radiowy nasłuch. 
W związku z tą działalnością został aresztowany przez gestapo 25 stycznia 1941 roku. W kwietniu 1941 r. wywieziono go do obozu zagłady w Oświęcimiu i traktowano  jako więźnia politycznego. Tam otrzymał numer 11319.  W dniu 15 lipca 1941 roku został rozstrzelany pod ścianą śmierci.

Tragiczne losy Stanisława Matysika napawają smutkiem, ale przecież ten młody człowiek- miał bowiem zaledwie 34 lata, gdy zginął- tak wiele dobrego pozostawił po sobie. Był idealistą, który swoje życie podporządkował ideom sprawiedliwości i wolności.

Święto Szkoły związane z postacią St. Matysika skłania do refleksji, ale jest także świetną okazją do zaprezentowania dorobku pedagogiczno-wychowawczego tej placówki. A ma się ona czym pochwalić, gdyż każdego roku jej uczniowie osiągają wysokie wyniki w konkursach na szczeblu gminy, powiatu, województwa, a nawet-ogólnopolskich. Nauczyciele: Pani Małgorzata Maczuga oraz Pan Piotr Grzywna przygotowali specjalny reportaż filmowy ukazujący działalność szkoły w przeciągu ostatnich miesięcy. Chcieli w ten sposób dodatkowo wyróżnić laureatów i podkreślić ich pracę, jak również pracę nauczycieli- opiekunów przygotowujących uczniów do konkursów.

Zgromadzona tego dnia publiczność na czele z Panią Małgorzatą Salachą- Burmistrz Kołaczyc obejrzała nie tylko film o szkole, ale również spektakl pt. „Po prostu sobą bądź” nagrodzony 1. miejscem w powiatowym konkursie teatralnym (wg scenariusza i reżyserii Pani Agaty Ochałek-Skałby). W przedstawieniu wystąpili członkowie Teatru Szkolnego „Zielona Kurtyna”.


Po spektaklu odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród laureatom szkolnego konkursu plastycznego. Nagrody wręczała Pani Małgorzata Salacha – Burmistrz Kołaczyc oraz Pan Wiesław Jedziniak- Dyrektor PSP w Bieździedzy.

  W dniu Święta Szkoły zostało również zaprezentowane nowe logo placówki zaprojektowane i wykonane przez plastyka- Pana Ryszarda Burowskiego, który wraz z nauczycielami: Panią Małgorzatą Maczugą, Panią Agatą Ochałek-Skałbą, Panem Piotrem Grzywną oraz Panem Marcinem Balasą współorganizował to wydarzenie.