"Czas Wigilii - czas spokoju"

"Jest w moim Kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, przy wejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie, ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny, najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie". 

C. K. Norwid 

22 grudnia - w ostatnim dniu przed świąteczną przerwą, uczniowie naszej szkoły przenieśli tradycje wigilijne do sal lekcyjnych, podkreślając w ten sposób znaczenie szkoły, jako miejsca nawiązywania bardzo ważnych więzi i relacji międzyludzkich.

       Uczniowie klasy 7 a i 7 b wraz z wychowawcami: Panią Beatą Biernacką oraz Panią Elżbietą Tutaj przygotowali inscenizację pt. „Czas wigilii – czas spokoju”.  Głównym przekazem spektaklu było ukazanie współczesnego świata, jako "życia w biegu", które niesie za sobą brak czasu dla najbliższych oraz rezygnację z pielęgnowania świątecznych tradycji.

         Następnie Pan Dyrektor Wiesław Jedziniak ogłosił zwycięzców zorganizowanego przez Samorząd Szkolny „Konkursu na najpiękniejszą ozdobę świąteczną” oraz złożył całej społeczności szkolnej życzenia świąteczno - noworoczne. 

      Po wspólnej części artystycznej odbyły się wigilie klasowe, przygotowane dzięki pomocy pracowników kuchni oraz obsługi. Na szkolnych korytarzach rozbrzmiewały tradycyjne polskie kolędy, a uczniowie w pogodnych nastrojach oczekiwali na zasłużoną przerwę świąteczną.