POWRÓCILI Z TARCZĄ...

Uczniowie klas 2. gimnazjum: Klaudia Kaleta, Julia Palar, Jakub Baran, Jakub Jędrzejczyk i Bartłomiej Szeląg zdobyli

I miejsce

w Międzypowiatowym Konkursie pod nazwą: „Z nurtem Wisłoki”. Była to trzecia edycja turnieju organizowanego przez
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku dla powiatów dębickiego i jasielskiego.

Na sukces uczniów złożyła się praca całego zespołu, do którego należeli również Jonatan Maciejowski i Angelika Urban. Przygotowali oni prezentację multimedialną ukazująca przełomowe wydarzenia z historii Bieździedzy będącą uzupełnieniem scenki teatralnej. A inscenizacja – według scenariusza i pomysłu Pani Agaty Ochałek-Skałby- ukazywała rycerzy Helwiga z Bieździedzy oraz jego sąsiada Kołacza z małżonkami, którzy szukali pomocy u Pustelnika- Świętego Męża, by zobaczyć przyszłość osady. Stąd tytuł: „Dawnymi - nowymi czasy”.

 

Cele konkursu:

- uświadomienie wpływu warunków geograficznych na historię regionu i podkreślenie integracyjnego znaczenia Wisłoki dla społeczności lokalnej,

-popularyzacja wiedzy o miejscowościach położonych w dorzeczu Wisłoki,

- promocja edukacji ekologicznej,

- doskonalenie umiejętności gromadzenia materiałów na dany temat, twórczego myślenia, prezentacji talentów artystycznych, wystąpień publicznych.