Spotkanie z Panią Anną Zalewską Minister Edukacji Narodowej

Delegacja naszej szkoły, a właściwie gminy, gdyż w jej składzie był również Pan Mariusz Augustynek- Inspektor ds. Oświaty Gminy Kołaczyce, uczestniczyła w konferencji dotyczącej LOWE. Gościem honorowym spotkania była Pani Anna Zalewska - Minister Edukacji Narodowej. Konferencja odbyła się 23 kwietnia 2018 r. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

 

Podczas konferencji, którą zorganizował Podkarpacki Kurator Oświaty, przedstawiono nowe sposoby wykorzystania potencjału szkół w celu przygotowania ich do pełnienia funkcji lokalnych ośrodków wiedzy i edukacji dla osób dorosłych. Zaprezentowano również dobre praktyki zwiększania dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie (rodzaje działań wspierających rozwój kompetencji kluczowych oraz aktywność zawodową i społeczną osób dorosłych). Przedstawiono również efekty pilotażowego wdrożenia oferty edukacyjnej przez Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji (efekty w obszarze edukacyjnym spójnym z aktywizacją zawodową).

Przypominamy, że LOWE w Bieździedzy działa od listopada 2017 roku. Do końca marca ośrodek zorganizował kilkanaście kursów i warsztatów dla dorosłych mieszkańców gminy Kołaczyce, w których uczestniczyło ponad 190 osób.

Koordyntorem działań projektowych jest Pani Agata Ochałek-Skałba, a kadrę LOWE tworzą inspiratorzy: Pani Teresa Korecka, Pani Renata Samborska i Pani Renata Stelmach-Rączka.

Pomysłodawcą założenie LOWE w naszej szkole jest Pan Dyrektor Wiesław Jedziniak.