Szkolny Konkurs Recytatorski "Wiersze Jana Brzechwy"

26 kwietnia br. uczniowie klas młodszych wzięli udział w kolejnej już edycji Szkolnego Konkursu Recytatorskiego, prezentując tym razem wiersze Jana Brzechwy. Konkurs poprzedziły eliminacje klasowe. Wyłoniono w nich 18 najlepszych recytatorów, którzy przystąpili do rywalizacji międzyklasowej.

      Organizatorkami konkursu były: Pani Alina Leśniak i Pani Teresa Dybaś, a zmagania recytatorów oceniało jury w składzie: Pani Agata Ochałek Skałba, Pani Lucyna Rusztowicz oraz Pani Małgorzata Janik.

 O to lista laureatów i wyróżnionych:

I miejsce: Zuzanna Podgórska kl. I b

II miejsce: Kornelia Palar kl. II a

III miejsce: Magdalena Sikora kl. I b

Wyróżnienia:

Zuzanna Bykowska kl. „0”

Oliwier Matysik kl. II a 

Barbara Michalec kl. I b

Równoległe z konkursem recytatorskim odbywał Szkolny Konkurs Plastyczny pt. „Wiersze malowane Jana Brzechwy”, zorganizowany przez Panią Małgorzatę Janik w ramach działalności świetlicy szkolnej. 

O to lista lauratów i wyróżnionych:

I miejsce: Gabriela Fara kl. II a

II miejsce: Borowiecki Fabian kl. II a

III miejsce:  Kamila Boroń kl. I a

Wyróżnienia:

Milena Michalec kl. „0”

Kornel Fundakowski kl. I a 

Michał Mocek kl. I b

Nagrody i dyplomy laureatom obydwu konkursów wręczył Pan Dyrektor Wiesław Jedziniak.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!