Regulamin Gminnego Międzypokoleniowego Przeglądu Kolęd i Pastorałek "Śpiewajcie i grajcie Mu!"

Przegląd odbędzie się: 2 LUTEGO 2019 ROKU O GODZINIE 15.00.

 


           I. Cele przeglądu.  

 

promowanie talentów wokalnych mieszkańców gminy Kołaczyce

integracja środowisk i międzypokoleniowa

- podtrzymanie tradycji śpiewu kolęd

- poszerzenie wiedzy na temat tradycji bożonarodzeniowych - wytworzenie świątecznej atmosfery 

II.  Organizator.

Organizatorem konkursu jest: Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy.

Adres:

PSP w Bieździedzy

38-214 Bieździedza

Tel. 13 44 266 27 

 

III.  Uczestnicy.

W konkursie mogą brać udział duety lub zespoły składające się z kilku osób - przedstawicieli młodszego i starszego pokolenia (np. rodzice i dzieci, dziadkowie i wnuczkowie).

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się do konkursu, w terminie do 15 stycznia 2019 r. poprzez wypełnienie karty zgłoszenia (można się także rejestrować telefonicznie pod numerem tel: 13 44 266 27).

Zasady uczestnictwa

1.    Uczestnicy wykonują dwie kolędy/pastorałki.

2.   Jako uczestnika określa się duet bądź grupę.

3.   Łączny czas prezentacji nie powinien przekraczać 10 min.

4.   Dopuszcza się akompaniament lub podkład muzyczny CD/MP3.

5.   Organizatorzy zapewniają nagłośnienie, instrument klawiszowy 
i sprzęt do odtwarzania CD/MP3.

6.   Przewiduje się nagrody i dyplomy dla każdego uczestnika.

 

 Sprawy organizacyjne:

1. Przegląd odbędzie się w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieździedzy.

2. Kolejność występu ustala organizator.

3. Kolęda bądź pastorałka zgłoszona do występu jest obowiązująca i nie podlega zmianie.

4. Informacje o kolejności występu zostaną przekazane do placówek drogą elektroniczną bądź telefonicznie.

5. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.

6. Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody do przetwarzania danych osobowych do celów organizacyjnych i promocyjnych przeglądu.

7. Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły – tel: 13 44 266 27, (od poniedziałku do piątku, w godzinach popołudniowych 07:30 do 14:00). 

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność i prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.


<<<POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA>>>