Gościmy Teatr Kurtyna z Karkowa

 

31 stycznia br. gościliśmy Teatr Kurtyna z Krakowa, który jest najstarszym Teatrem Profilaktycznym w Polsce, działającym już blisko 20 lat. Działalność Teatru skupia się przede wszystkim na realizacji przedstawień teatralno - profilaktycznych, organizowanych na terenie całej Polski. Uczniowie naszej szkoły, podzieleni na 3 grupy wiekowe, obejrzeli spektakle poruszające aktualne problemy wychowawcze i  promujące pozytywne postawy wśród dzieci i młodzieży.