Pierwsze miejsce w Interdyscyplinarnym Konkursie „Z nurtem Wisłoki- poznajmy się”

       

Trzeci rok z rzędu uczniowie naszej szkoły zdobyli 1. miejsce w międzypowiatowym konkursie organizowanym przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku, który to konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podobnie jak w latach ubiegłych reprezentowali nas: Klaudia Kaleta, Julia Palar, Angelika Urban, Jakub Baran i Jakub Jędrzejczyk, a uczniów przygotowała do konkursu Pani Agata Ochałek-Skałba. Prezentacja nosiła tytuł: "Nie wszystko na sprzedaż".

 

 

Uczestnicy konkursu prezentują przed komisją materiał informacyjny o swojej miejscowości i istniejących w niej atrakcjach oraz działaniach proekologicznych, jakie są w niej podejmowane. Forma prezentacji jest dowolna. Nasi reprezentanci wybrali formę teatralną oraz film. Ukazali historię Bieździedzy, walory krajobrazowe oraz działania proekologiczne podejmowane w naszej miejscowości. Jury było pod wrażeniem występu gimnazjalistów i zapraszało do udziału w kolejnych edycjach konkursu.