Giełda szkół połączona z lekcją historii w Muzeum Regionalnym w Jaśle

         

        Uczniowie klas ósmych i trzecich gimnazjów wzięli udział w giełdzie szkół organizowanej rokrocznie przez Zespół Szkół nr 3 w Jaśle. Mieli okazję spotkać się z uczniami i nauczycielami placówek reklamujących swe oferty edukacyjne. Przede wszystkim zadawali pytania dotyczące rekrutacji do poszczególnych szkół. Uczniowie z tzw. „chemika” oprowadzili ich po klasopracowniach znajdujących się w ich szkole i zapoznali z różnymi kierunkami nauki, aby każdy mógł wybrać to, co go najbardziej interesuje.


 

          Następnych etapem tej krótkiej wycieczki do Jasła było zwiedzanie Muzeum Regionalnego w Jaśle oraz udział w lekcji historycznej dotyczącej podziemia komunistycznego w Polsce (tzw. „żołnierzy wyklętych”), którą poprowadził Pan Przemysław Misiołek.