Jakub Baran i Dominik Leśniak finalistami X Powiatowego Turnieju Wiedzy "1 z 12"

W dniu 25 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół nr 4 w Jaśle odbył się X Powiatowy Turniej Wiedzy „1 z 12”. Pytania turniejowe dotyczyły interdyscyplinarnej wiedzy na poziomie ucznia  klasy trzeciej gimnazjum i ósmoklasisty. W tym dwuetapowym konkursie o tytuł laureata oraz finalisty walczyli uczniowie aż z 11. szkół Powiatu Jasielskiego. W pierwszym etapie trwającym 30 min. uczniowie rozwiązywali test zawierający 30 pytań zamkniętych, gdzie należało wybrać 1 z 4 możliwych odpowiedzi. Do drugiego etapu zostało zakwalifikowanych 12 uczestników – finalistów, którzy uzyskali największą liczbę punktów w pierwszym etapie. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele naszej szkoły: Jakub Baran z klasy III a gimnazjum oraz Dominik Leśniak z klasy VIII a, otrzymując tym samym tytuł finalistów tego konkursu. Gratulujemy!