Rocznica Uchwalenia konstytucji 3 maja

 228 lat temu Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli. Uczniowie z klasy V oraz klasy III a gimnazjum pod opieką Pani Renaty Samborskiej przygotowały uroczystość upamiętniającą te doniosłe wydarzenia z historii Polski.