Rocznica Uchwalenia konstytucji 3 maja

 228 lat temu Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli. O tym wszystkim przypomnieli uczniowie klasy V oraz klasy III a gimnazjum, którzy pod opieką Pani Renaty Samborskiej przygotowali uroczystość, upamiętniającą te doniosłe wydarzenia z historii Polski.