Podsumowanie XVII Powiatowego Konkursu Ekologiczno - Chemicznego


Uczniowie klas III gimnazjum oraz klas VIII szkoły podstawowej wzięli udział w XVII Powiatowym Konkursie Ekologiczno – Chemicznym zorganizowanym przez Zespól Szkól nr 3 w Jaśle. Pięciu reprezentantów naszej szkoły wykazało się szeroką wiedzą z zakresu ekologii i chemii zajmując w tym konkursie czołowe lokaty:

Jonatan Maciejowski miejsce II

Sebastian Krajewski miejsce IV

Klaudia Kaleta miejsce V

Ewa Biernacka miejsce IX

Zuzanna Kaleta miejsce X

Opiekunem uczniów była Pani Lucyna Rusztowicz. Gratulujemy!