Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

 

" Na świadectwach, wzbici w radość, odlecieli uczniowie..."

                                                                                                J. Przyboś

 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 odbyło się 19 czerwca br. W tym dniu z Publiczną Szkołą Podstawową w Bieździedzy żegnały się dwie klasy gimnazjalne i dwie klasy ósme. Po Mszy św. odprawionej w kościele parafialnym wszyscy udali się do sali gimnastycznej, gdzie odśpiewano hymn państwowy. Następnie uczniowie kończący szkołę zaprezentowali program artystyczny dedykowany głównie  nauczycielom i pozostałym pracownikom szkoły. Otóż na wzór gali oscarowej przyznawali nominacje i narody w różnych kategoriach, np. „nauczyciel roku”, „nauczyciel – mecenas kultury”, „nauczyciel z sercem na dłoni”, „nauczyciel detektyw”. Każdy z nauczycieli był nominowany w kategorii, która zyskała akceptację „kapituły uczniowskiej”; podobnie wybrani zostali laureaci szkolnych Oscarów. Program wywołał wiele radości, ale i refleksji. Młodzież  mocno przeżywała rozstanie z wychowawcami, kolegami i przyjaciółmi ze szkolnych lat …

  

  

    Po części artystycznej Pan Dyrektor Wiesław Jedziniak wygłosił przemówienie dedykowane absolwentom, dziękując im za sumienną naukę i reprezentowanie szkoły w licznych konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych, działalność charytatywną, społeczną i artystyczną. Życzył im także wielu sukcesów w nowych szkołach. Następnie Pan Dyrektor wręczył nagrody książkowe uczniom, którzy uzyskali świadectwa z wyróżnieniem  (nagrody ufundowała Rada Rodziców) oraz dwie nagrody pieniężne za najwyższe wyniki nauczania (ufundowane przez Radę Pedagogiczną). W tym roku wśród uczniów kończących szkołę najwyższe wyniki uzyskali: Ewa Biernacka z kl. VIII b i Jonatan Maciejowski z klasy III a gimnazjum. Rodzice wszystkich wyróżnionych uczniów otrzymali listy gratulacyjne.

 


Po rozdaniu nagród i świadectw absolwentom szkoły odbyło się rozdanie nagród i świadectw uczniom pozostałych klas, którzy wyróżnili się w nauce i zachowaniu. Pozostali uczniowie otrzymali świadectwa od swoich wychowawców w klasopracowniach. 

Życzymy wszystkim słonecznych i bezpiecznych wakacji!

Absolwenci 2019