Inauguracja roku szkolnego 2019/2020. Tadeusz Kościuszko nowym Patronem Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieździedzy

2 września 2019 roku o godz. 9.00 Mszą św. w kościele parafialnym w Bieździedzy rozpoczęła się uroczystość inauguracji  roku szkolnego 2019/2020. Po nabożeństwie uczniowie wraz z wychowawcami i rodzicami udali się do sali gimnastycznej w budynku szkoły, gdzie przywitał wszystkich Pan Dyrektor Wiesław Jedziniak. W swoim przemówieniu szczególnie ciepło witał pierwszoklasistów, zwracając się do nich słowami: „Drodzy Pierwszoklasiści! Otwieramy przed Wami nie tylko drzwi, ale nade wszystko nasze umysły i serca. Od dzisiaj szkoła ta jest również Waszą szkołą. Wpisując siebie w jej tradycję, uczyńcie ją jeszcze piękniejszą - przez wysiłek pracy i mądre wykorzystanie czasu”.

         Dzień 1 września 2019 roku niewątpliwie zapisze się w historii naszej szkoły, gdyż nowym jej Patronem został wspaniały bohater narodu polskiego - Tadeusz Kościuszko. 

Społeczność szkoły oraz mieszkańcy Bieździedzy i Bieździadki, wybierając tego Patrona, odwołali się do tradycji miejsca, naznaczonego już wcześniej imieniem tej znamienitej postaci. Najstarsze pokolenie mieszkańców wsi przechowuje jeszcze w swoich domowych archiwach świadectwa szkolne, które niezbicie dowodzą, że ten przywódca powstania narodowego był już kiedyś Patronem szkoły w Bieździedzy, niejako więc przywrócone zostało jej dawne imię.

Tadeusz Kościuszko uznany został przez kolejne pokolenia za człowieka wielkiego formatu. Przypomnienie tak odległej w czasie postaci ma swoją aktualność i głęboki sens ze względu na przeogromne bogactwo jego życia i niezwykłe dokonania.

Kościuszko zajmuje szczególne miejsce w panteonie narodowych bohaterów. Jest symbolem wolności i wzorem patrioty- nie tylko dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Uosabiał najlepsze wartości: tolerancję i równość. Thomas Jefferson, jeden z autorów amerykańskiej Deklaracji Niepodległości, nazwał Tadeusza Kościuszkę najprawdziwszym synem wolności, oddając mu hołd w związku z jego działalnością w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

 

Zapisał się w historii jako naczelnik powstania, polski i amerykański generał, inżynier wojskowy, fortyfikator, uczestnik wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. 

Jakim był człowiekiem? Przyjaciel Tadeusza Kościuszki, Jan Czeczot, jeszcze w latach studenckich stawiał go współczesnym sobie za wzór, pisząc w piosence: „O Kościuszko, piękny wzorze tego, jak  Ojczyznę miłować! W każdej życia swego porze pragniemy cię naśladować…”

Z czasów pobytu w Szkole Rycerskiej zachował się zeszyt Tadeusza do filozofii, w którym własnoręcznie zapisał maksymę o treści: „Siebie samego doskonalić nie zapomnij” . I na dowód tego, że nie zapomniał, można przytoczyć słowa przysięgi wypowiedziane przez niego na rynku krakowskim w dniu rozpoczęcia insurekcji i powierzenia mu władzy Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej.

Andrzej Tadeusz Bonawentura Kościuszko – bo tak w pełnej formie brzmiało jego nazwisko- kojarzy się zawsze z kosynierami – przedstawianymi na licznych obrazach jako chłopi ubrani w stroje krakowskie z osadzonymi na sztorc kosami w ręku. Nie zapominajmy, że wśród nich byli chłopi- kosynierzy z Bieździedzy, których dewizą stało się hasło: „ŻYWIĄ I BRONIĄ” umieszczone na sztandarze. Nasi bieździedzcy kosynierzy po dzień dzisiejszy kontynuują tradycje Insurekcji Kościuszkowskiej.

Zgromadzeni mieli okazję obejrzeć krótki program artystyczny, w którym uczniowie przypomnieli wydarzenie historyczne związane z osobą nowego Patrona szkoły. Program ów przygotowały panie nauczycielki: Agata Ochałek-Skałba, Renata Samborska oraz Teresa Korecka. Wystąpili w nim uczniowi klasy VIII i VI a.

Pan Dyrektor, kończąc swoje przemówienie, powiedział:

„ Drodzy Uczniowie, dobiegły końca wakacje, czas więc podjąć wyzwania rozpoczynającego się roku szkolnego.

Koleżanki i Koledzy Nauczyciele! Życzę wszystkim nam, by wyzwania i doświadczenia, jakie stoją przed nami w rozpoczynającym się dziś roku szkolnym, przyniosły nam niekłamaną satysfakcję.

Szanowni Rodzice! Nie da się przecenić Waszego zaangażowania. Aby zrozumieć problemy społeczności, trzeba stanąć w samym jej środku. Nie da się niczego rozwiązać z perspektywy zewnętrznego obserwatora. Zapraszam do podejmowania trudu - szeroko rozumianej odpowiedzialności - za naszą szkołę i za nasze dzieci.”

         Obecny na uroczystości Adam Kmiecik- wiceburmistrz Kołaczyc także życzył wszystkim efektywnej nauki i pracy w nowym roku szkolnym.