Zachęcamy do udziału w konkursie muzycznym!

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie

w Kołaczycach  zaprasza do udziału w  XVIII  Edycji Międzyszkolnego Konkursu „Kolęda Obcojęzyczna”

 

 

 

Regulamin konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Samokształceniowy Zespół Języków Obcych przy Liceum Ogólnokształcącym w Kołaczycach. Tegoroczny konkurs  ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną odbędzie się w zmienionej formie. 

2.   Konkurs adresowany jest do  uczniów klas IV i VIII szkół podstawowych z powiatów jasielskiego, dębickiego i strzyżowskiego.  

3.   Celem konkursu jest rozbudzanie w uczniach  motywacji do nauki języków  obcych, rozwijanie kompetencji językowych, kreatywności oraz  wrażliwości poprzez kontakt  z muzyką .  

4. Każdą szkołę reprezentować może solista lub jeden zespół.  Młodzi wokaliści zaprezentują dwie kolędy lub pastorałki w wybranych przez siebie  językach obcych. (Mile widziane są kolędy wykonane w dwóch różnych językach.) 

5.  Nagranie na płycie DVD lub innym nośniku elektronicznym wraz kartą zgłoszeniową (załącznik 1)  i zgodą na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2)  prosimy przesłać na adres:  

Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach

al. Jana Pawła II 3

38-213 Kołaczyce

6.  Nagrania należy przesłać do dnia  5 lutego 2021 r.  

7. Ocenie podlegać będą :  prezentacja wokalna,  umiejętności językowe (wymowa, intonacja), kreatywność, interpretacja, oryginalność wykonania oraz  ogólny wyraz artystyczny.  

8. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 16 lutego 2021 roku na stronie internetowej szkoły.  

W razie pytań prosimy o kontakt  tel. 13 44 602 14 

 

Zachęcamy do udziału w Konkursie 

Na Laureatów  czekają  atrakcyjne nagrody