Zapraszamy do wzięcia udziału w szkolnym konkursie walentynkowym

NAJPIEKNIEJSZE SERCE WALENTYNKOWE

 

Celem konkursu jest:

·         uczczenie Dnia Świętego Walentego,

·         integracja z elementami kultury światowej,

·         odkrywanie młodych talentów plastycznych,

·         rozwijanie inwencji twórczej dzieci przez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych,

·         pobudzanie wyobraźni i aktywności artystycznej

Adresatami konkursu są uczniowie klas 0-3

 Zadanie konkursowe polega na wykonaniu  pracy plastycznej przestrzennej przedstawiającej serce.

Format pracy – dowolny

Technika pracy - dowolna

Warunki konkursu:

1.    Prace będą oceniane pod względem:


·      Zgodności pracy konkursowej z tematyką konkursu


·      Pomysłowości pracy


·      Techniki wykonania pracy

·      Estetyki pracy

2.    Prace konkursowe należy dostarczyć do p. M. Janik lub p. A. Namysłdo dnia 12.02.2021r.


3.    Praca powinna zawierać z tyłu metryczkę: imię i nazwisko ucznia i klasa.

4.    Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody.