Konkurs SELFIE Z NIEPODLEGŁĄ

III edycja

REGULAMIN KONKURSU

ORGANIZATOR KONKURSU

Samorząd Szkolny w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Bieździedzy

TERMIN

Termin zgłaszania zdjęć do 5 listopada 2021.

 


CEL KONKURSU

- Popularyzacja wartości patriotycznych; pobudzanie i rozwijanie zainteresowań historią Polski;

- Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniowskich oraz umiejętności stosowania

zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu;

- Wykorzystanie nowych technologii w celu zdobywania i promocji wiedzy.

 

ZASADY UCZESTNICTWA

- Konkurs skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej z klas IV-VIII;

- Jedna osoba może zgłosić tylko jedno zdjęcie;

- Zdjęcie powinno być zapisane w formacie jpg;

- Zdjęcie (plik JPEG) należy dostarczyć do p. Famurat ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ) lub p. Balasy ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ) do 5 listopada 2021 r.;

- Zgłaszając zdjęcie do konkursu, należy podać następujące informacje: imię i nazwisko, klasa;

- Zgłaszając zdjęcie, autor oświadcza, że jest jego autorem i ma do niego wszelkie prawa autorskie;

- Zdjęcia zostaną zaprezentowane na wirtualnej tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej szkoły.

KRYTERIA OCENIANIA PRAC        

- zgodność z tematem;

- pomysłowość, oryginalność ;

- walory artystyczne.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Prace ocenione zostaną w dwóch kategoriach:

- klasy IV-VI

- klasy VII-VIII

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zgłaszając pracę do konkursu, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w konkursie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
- We wszystkich sprawach spornych decyduje Komisja Konkursowa.