Projekt: "TURNIEJ AKTYWNYCH"

„Turniej Aktywnych” to przedsięwzięcie, w którym wzięła udział nasza szkoła. Miało ono na celu aktywizację społeczną dzieci i młodzieży. Po kilkumiesięcznych zmaganiach uczestniczące w projekcie zespoły zostały ocenione przez jury.
I okazało się, że zespół prowadzony przez Panią Beatę Biernacką zdobył wyróżnienie wśród dwudziestu zespołów ze szkół z powiatu jasielskiego.

   Oto uzasadnienie jury: „Wyróżnienie przyznano zespołowi z Gimnazjum w Bieździedzy za projekt „Pomocna dłoń”, polegający na opiece nad dziećmi niepełnosprawnymi, osobami chorymi i starszymi. Były to działania systematyczne, zwiększające wrażliwość dzieci, pokazujące godne zachowania w stosunku do potrzebujących”.

„Celem konkursu było zwiększenie aktywności i zaangażowania dzieci
i młodzieży w działalność na rzecz środowiska lokalnego. Po roku czasu jego realizacji można powiedzieć, że celten został osiągnięty” –
powiedziała Ewa Sadowska, prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Coachingu i Rozwoju, instytucji realizującej "Turniej Aktywnych", a zarazem przewodnicząca jego jury.

Projekt skierowany był do dzieci z klas piątych i szóstych szkół podstawowych, gimnazjalistów oraz uczniów pierwszych i drugich klas szkół ponadgimnazjalnych z terenu Podkarpacia. Co ciekawe, ostatecznie dopuszczone zostały do niego jedynie grupy z placówek funkcjonujących na terenie powiatu jasielskiego. "Wybraliśmy te szkoły, które na początku realizacji projektu wykazywały największe zaangażowanie i wypełniły deklaracje uczestnictwa. Tak się akurat złożyło, że były to zespoły wyłącznie z terenu Ziemi Jasielskiej" – wyjaśniła Ewa Sadowska.

Uczestnicy turnieju realizowali przez kilka miesięcy projekty w ramach pięciu kategorii: społeczno-opiekuńczej, edukacyjnej, regionalnej, ekologicznej oraz gospodarności. „Przy ocenianiu pracy zespołów braliśmy pod uwagę zaangażowanie dzieci i młodzieży, kreatywność, oryginalność oraz innowacyjność pomysłów, użyteczność podejmowanych działań dla lokalnej społeczności oraz szczegółowość i staranność dokumentacji” – tłumaczyła przewodnicząca komisji konkursowej. Podkreślała także, że członkowie jury byli pozytywnie zaskoczeni poziomem prac uczestników i jakością podejmowanych przez nich działań. „Zaskoczyło nas zaangażowanie młodzieży i opiekunów grup, jak i pomysłowość, kreatywność oraz spójność wielu projektów. Z tej racji było nam bardzo trudno wybrać laureatów.”

W składzie komisji odpowiedzialnej za ocenę działań i prac uczestniczących w projekcie zespołów, oprócz wspomnianej Ewy Sadowskiej, znaleźli się: Piotr Madej (Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Lipnica) Marcin Dziedzic (portal jaslo4u), Andrzej Laskowski (kierownik filii PSCiR w województwie podkarpackim) oraz współautorki „Turnieju Aktywnych”: Joanna Grabska oraz Teresa Zwolińska.

Projekt był zrealizowany przez Polskie Stowarzyszenie Coachingu
i Rozwoju przy wsparciu Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Lipnica, a współfinansowany - przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

W uroczystym podsumowaniu „Turnieju Aktywnych”, które odbyło się  w Zajeździe „Pod Skałą”, wzięli udział opiekunowie wszystkich zespołów. Wśród nich znaleźli się pozostali reprezentanci naszej szkoły:  Pani Elżbieta Tutaj i Pani Lucyna Rusztowicz - dowodzące innymi grupami „aktywnych” ze Szkoły Podstawowej w Bieździedzy.

(Powyższe informacje opublikowane są na podstawie artykułu zamieszczonego na portalu jaslo4u).