BIBLIOTEKA

ROK SZKOLNY2021/22

 

Godziny otwarcia biblioteki szkolnej

PONIEDZIAŁEK

7.45 – 8.45

12.15 – 14.15

WTOREK

7.15 – 8.00

10.30 – 12,.45

ŚRODA

7.15 – 8.00

10.30 – 12,.45

CZWARTEK

7.15 – 8.00

10.30 – 12.45

PIĄTEK

7.45 – 10.45


MISTRZ CZYTELNICYWA W GRUDNIU

W listopadzie br. najlepszym szkolnym czytelnikiem okazał się Norbert Boroń z klasy 2 a. Zwycięzca konkursu został nagrodzony przez wychowawcę pozytywnym zachowania za wzorowe promowanie czytelnictwa oraz otrzymał dyplom i upominek. Serdecznie gratulujemy!

Wyniki konkursu Plastycznego: "Książka uczy, bawi, wychowuje"

W ramach pracy biblioteki szkolnej uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym promującym czytelnictwo, którego organizatorka była Pani Beata Biernacka.  A o to lista zwycięzców:

1 miejsce Maria Biernacka klasa 5b

2 miejsce Milena Słonka klasa 4a

3 miejsce Antoni Tobiasz klasa 4a

Wyróżnienia:

Dawid Mamroł klasa 4a

Wojciech Madej klasa 4a

Emilia Knap klasa 5b


Recenzja książki pt. „Tadeusz Kościuszko – wakacje z wodzem”

Bohaterami książki pt. „Tadeusz Kościuszko – wakacje z wodzem” są Antoś, Kuba , Adam i Sonia. To kuzynostwo, które spędza wakacje u dziadków w Olszówce koło Krakowa. Ich dziadek interesuje się historią, a szczególnym szacunkiem darzy polskiego bohatera narodowego Tadeusza Kościuszkę. Dzieci dowiadują się wiele ciekawych rzeczy o Wodzu i pomagają dziadkowi przygotować się do udziału w widowisku historycznym, w którym ma on wcielić się w rolę Tadeusz Kościuszki.  

Uważam, że warto przeczytać ta książkę, ponieważ w sposób ciekawy i wesoły przybliża nam postać patrona naszej szkoły. Na pewno nie wszyscy wiedzą jakim ciekawym człowiekiem był Tadeusz Kościuszko. 

 

 

MISTRZ CZYTELNICYWA W LISTOPADZIE

W listopadzie br. najlepszym szkolnym czytelnikiem okazał się Norbert Boroń z klasy 2 a, któremu w minionym miesiącu udało się przeczytać 11 książek. Zwycięzca konkursu został nagrodzony przez wychowawcę pozytywnym zachowania za wzorowe promowanie czytelnictwa oraz otrzymał dyplom i upominek. Serdecznie gratulujemy!

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POSTACI Z BAJEK

5 listopada to Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek, który obchodzony jest na całym świecie w dniu urodzin Walta Disney’a. Jest to święto wszystkich bajkowych postaci. Baśnie i bajki są dla wszystkich źródłem bogatych przeżyć, wrażeń i sposobem wzbogacania wyobraźni. Bajka towarzyszy nam już od najmłodszych lat. W nowoczesnym świecie, w dobie wszechobecnego Internetu szczególnie warto przypominać dzieciom dawne klasyczne bajki i baśnie, ponieważ coraz częściej wypierane są one przez bajki współczesne. Z tej okazji uczniowie klasy 5b przygotowali bajkowe popołudnie dla uczniów świetlicy szkolnej. Organizatorką tej sympatycznej akcji była Pani Beata Biernacka - opiekunka biblioteki szkolnej.


MISTRZ CZYTELNICYWA W PAŹDZIERNIKU 

W październiku br. najlepszym szkolnym czytelnikiem okazał się  Norbert Boroń z klasy 2 a. Zwycięzca konkursu zostanie nagrodzona przez wychowawcę pozytywnym zachowania za wzorowe promowanie czytelnictwa oraz otrzyma dyplom i upominek. Serdecznie gratulujemy!

 

 

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM BIBLIOTEK SZKOLNYCH 

„Baśnie i legendy z różnych stron świata”

To święto ustanowione zostało w 1999r. przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego i ma na celu promocję szkolnych bibliotek i ich zbiorów. W tym roku święto to obchodzone jest pod hasłem:
„ Baśnie i legendy z różnych stron świata”.

 

A oto wybrane baśnie i legendy znajdujące się w zasobach naszej biblioteki.  Zapraszam do lektury! 

Święto Bibliotek

W październiku biblioteki szkolne na całym świecie obchodzą swoje święto, które zostało ustanowione w 1999r. przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego. Celem akcji jest promocja biblioteki szkolnej i jej działań, rozbudzanie i kształtowanie kultury czytelniczej oraz integracja środowiska szkolnego. W ramach obchodów Święta Bibliotek zapraszam uczniów naszej szkoły do cyklicznego udziału w konkursach:

Konkurs plastyczny na zakładkę do książki

„Tu kwiatek, tam łatka, to Twoja zakładka …” (dla uczniów klas 0 – III)

 Cele:

Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych.

Pobudzenie wrażliwości plastycznej i aktywności twórczej dzieci.

Kształtowanie poczucia estetyki.

Doskonalenie sprawności manualnych.

Rozbudzenie świadomości poszanowania książek.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Zadaniem uczestników jest wykonanie zakładki do książki.

Praca może być wykonana dowolną techniką (np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane itp.) Kształt pracy dowolny. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną indywidualnie wykonaną pracę. Praca powinna być opisana: imię i nazwisko ucznia, klasa i dostarczona do biblioteki szkolnej do 31 października.

Na zwycięzców czekają nagrody!

KONKURS PLASTYCZNY

„Książka uczy, bawi, wychowuje…”(dla uczniów klas 4-8)

 Cele:

Rozwijanie uzdolnień i wyobraźni uczniów

Kształtowanie wrażliwości artystycznej

Doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi

Propagowanie czytelnictwa

Zasady uczestnictwa:

Indywidualne wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematyki konkursu. Format pracy A4. Technika dowolna Praca powinna być opisana: imię i nazwisko, klasa, tytuł pracy (hasło konkursu) i dostarczona do szkolnej biblioteki do 31 października.

 

Na zwycięzców czekają nagrody!

Mistrz czytelnictwa

We wrześniu br. najlepszym szkolnym czytelnikiem okazała się Maria Leśniak. Zwyciężczyni konkursu zostanie nagrodzona przez wychowawcę pozytywnym zachowania za wzorowe promowanie czytelnictwa oraz otrzyma dyplom i upominek. Serdecznie gratulujemy!

 Narodowe czytanie 2021

Szkolna edycja ogólnopolskiej akcji czytelniczej Narodowe Czytanie odbyła się końcem września. W tym roku czytaliśmy „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.


Wycieczka do Komańczy

16 września br. odbyła się szkolna wycieczka do Komańczy i Myczkowiec, w której wzięli udział uczniowie klas 5a, 5b oraz 6. Głównym celem wyjazdu było przybliżenie dzieciom postaci Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ponadto uczniowie mieli okazję zwiedzić m.in. Ogród Biblijny, Park Miniatur oraz mini ZOO. Ostatnią atrakcją wycieczki były warsztaty w Centrum Promocji Obszarów Natura 2000 oraz spacer po Zaporze Solińskiej. Wycieczka zorganizowana była we współpracy z biblioteką szkolną.


Wystawa promująca dramat Gabrieli Zapolskiej "Moralność Pani Dulskiej"


„Jestże się poetą, czyli raczej tylko się bywa”?

Twórczość Cypriana Kamila Norwida Twoimi oczami – zachęcamy do udziału w konkursach!

 

Rok 2021 został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rokiem Cypriana Kamila Norwida. To okazja, aby zgłębić twórczość tego wielkiego polskiego poety, prozaika, malarza, rzeźbiarza i filozofa. To również szansa na to, aby zastanowić się nad tym, kim dla nas jest Cyprian Kamil Norwid? Dziś, 24 września 2021 r. w 200-lecie urodzin Norwida, premier Mateusz Morawiecki ogłosił konkursy odnoszące się do twórczości naszego wybitnego rodaka. Zachęcamy, aby wziąć w nich udział! do twórczości naszego wybitnego rodaka. Zachęcamy, aby wziąć w nich udział!

Który konkurs jest dla Ciebie?

 „Bo piękno jest, żeby zachwycało… wszystko o życiu i twórczości Cypriana Kamila Norwida”. 

Konkurs skierowany do uczniów publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych. 

Zadaniem uczestników jest przygotowanie projektu edukacyjnego z elementami pracy badawczej przedstawiającej życie i twórczość poety za pomocą kreatora e-materiałów dostępnego na koncie ucznia na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej znajdującej się pod adresem www.zpe.gov.pl. 

Więcej informacji https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bo-piekno-na-to-jest-by-zachwycalo---konkurs-o-zyciu-i-tworczosci-cypriana-kamila-norwida oraz na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (www.zpe.gov.pl). 

 „Projekt: Norwid” 

Konkurs na projekt graficzny koszulki promującej życie i twórczość Norwida, skierowany do dzieci i młodzieży mieszkających poza granicami kraju, w wieku 6-19 lat. 

Inicjatywa odbywa się w 3 kategoriach wiekowych (6-10 lat, 11-14 lat, 15-19 lat). 

Projekty będą zgłaszane za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.norwid.pol.org.pl

Quiz wiedzy o Cyprianie Kamilu Norwidzie dla dzieci i młodzieży będzie realizowany online. 

Szkolenia online dla nauczycieli polskich szkół poza granicami kraju, tj. scenariusze lekcji na temat poety do przedstawienia na lekcjach w młodszych i starszych klasach oraz dwa webinaria, jak poprowadzić te scenariusze a także przesłanie do 50 największych szkół polskich poza granicami kraju zestawów promocyjnych dotyczących Norwida.

Więcej informacji nt. „Projektu: Norwid”, organizowanego przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie można znaleźć na stronie https://ida.pol.org.pl/.

Konkurs na najlepsze publikacje książkowe o tematyce Norwidowskiej. 

Konkurs ma charakter otwarty. Do konkursu mogą być zgłaszane publikacje wydane w języku polskim w latach 2016-2021. 

Zgłoszenia pracy do konkursu może dokonać autor, redaktor (w przypadku publikacji zbiorowej) lub inna osoba po uzyskaniu pisemnej zgody autora lub redaktora.

Informacje o konkursie będą podane na stronie internetowej organizatora - Instytutu De Republica (www.iderepublica.pl

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Pudełko zwane wyobraźnią – Cyprian Kamil Norwid” 

Konkurs skierowany do uczniów wszystkich szkół plastycznych w Polsce.

Zadaniem konkursowym będzie twórcza interpretacja plastyczna wybranego utworu poety w formie: 1 - malarstwo, collage, techniki mieszane, 2 - rysunek, grafika, 3 - mała forma rzeźbiarska w celu uczczenia 200-lecia urodzin artysty.

Informacje dotyczące konkursu można znaleźć na stronie internetowej organizatora - Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcachhttps://www.plastyk.kielce.pl/wydarzenia/konkursy/pudelko-zwane-wyobrazniacyprian-kamil-norwid/

 

MISTRZ CZYTELNICTWA

W roku szkolnym 2021/22 biblioteka szkolna wznawia cykliczny konkurs pn.  „Mistrz czytelnictwa”, który skierowany jest do uczniów klas 1-3 Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieździedzy. Konkurs ma na celu promocję czytelnictwa. Wyniki konkursu ogłaszane są w każdym miesiącu, a zwycięzcą zostaje uczeń, który przeczyta największą ilość książek w ciągu jednego miesiąca. Zapraszamy do udziału.


Rok szkolny 2020/21


26 maja Dzień Matki

             Wszystkim wspaniałym Mamom naszych kochanych czytelników w dniu Ich święta składamy najlepsze życzenia – cudownych chwil spędzonych w gronie najbliższych, zdrowia i wszelkiej pomyślności….

 


Do życzeń pragnę dołączyć piosenki w wykonaniu dzieci:
https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g
oraz wiersze:
https://www.youtube.com/watch?v=An6Daop6iSQ&t=46s

 

W maju tradycyjnie obchodzimy święto książki, znane jako

Dni Oświaty, Książki i Prasy.


Jak powstaje książka ?
Z tej okazji w całym kraju organizowane są liczne kiermasze, spotkania autorskie, happeningi i wystawy promujące książki i czytelnictwo.
A czy wiecie jak powstaje książka ?
Tak krok po kroku od pomysłu autora poprzez wydawcę aż do czytelnika?
Przekonajcie się sami oglądając zamieszczony filmik. Może stanie się on inspiracją dla Was do wydania własnej książki ?
https://www.youtube.com/watch?v=icdV3QZb10Q
Na pewno słyszeliście o lapbookach, czyli książkach warstwowych. Oto prosty przepis na książkę, która pomoże Wam uporządkować wiedzę z różnych przedmiotów i dziedzin:
https://www.youtube.com/watch?v=-YghqFOiGBw


Zatrzymaj się na chwilę – złote myśli Jana Pawła II

Słowa Jana Pawła II stanowią dla wielu osób źródło inspiracji i natchnienia. Mają w sobie głębię i siłę. Pozwalają dostrzec to, czego do tej pory nie zauważaliśmy.

• Nadzieja zawiera w sobie światło mocniejsze od ciemności, jakie panują
w naszych sercach.
• Nie wystarczy przekroczyć próg, trzeba iść w głąb.
• Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia.
• Powiedz mi, jaka jest twoja miłość, a powiem ci, kim jesteś.
• Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością.
• Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę.
• Praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy.
• Jak można kochać Boga, który jest niewidzialny, nie kochając człowieka, który
jest obok nas.
• Każde pokolenie powinno zdawać sobie sprawę, iż wolność nie polega na tym, żeby robić, co nam się żywnie podoba, ale na prawie do robienia tego, co należy.
• Wczoraj do Ciebie nie należy. Jutro niepewne… Tylko dziś jest Twoje.

Mam nadzieję, że te kilkanaście cytatów, trafi do waszych serc i pomoże zmienić życie na lepsze. Niech złote myśli Jana Pawła II staną się dla was światełkiem w mroku. 

 

Dzień Bibliotekarza

 

8. Maja w całym kraju świętowany jest Dzień Bibliotekarza i Bibliotek Szkolnych… 

W 1999r. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ustanowiło to święto, aby w ten sposób zwrócić uwagę na ogromną rolę bibliotek w życiu szkoły i rozwoju zainteresowań czytelniczych. 

Ale to Wy drodzy Czytelnicy jesteście w naszej codziennej pracy najważniejsi. Dostarczacie nam inspiracji, ciekawych pomysłów, energii i radości w każdym dniu.

 

Lekcja patriotyzmu

 

Majowe święta – dni, o których należy pamiętać …

Przed nami  majowe dni świąteczne: Święto Pracy, Dzień  Flagi Rzeczypospolitej oraz  Święto Narodowe Trzeciego Maja. 

Zachęcam do obejrzenia prezentacji,  która udzieli odpowiedzi, dlaczego te dni są tak ważne dla każdego Polaka.

https://www.youtube.com/watch?v=qA2n8zTpcaU

  

Kartka z kalendarza świąt nietypowych ….

 

23 kwietnia to Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich  uroczystość obchodzona jest w ponad 100 krajach na całym świecie! To święto autorów, ilustratorów, wydawców, książek, Czytelników i czytelnictwa. 

Zachęcam Was do obejrzenia prezentacji  dotyczącej tego święta.

Link do strony:

https://www.youtube.com/watch?v=294158Ot_4A

A czy wiecie. Co to jest prawo autorskie? 

To jedna z dyscyplin prawa cywilnego wchodząca w zakres praw  własności intelektualnej. Przysługuje ono osobie, która jest autorem/ twórcą dzieła. Do wytworów objętych tymi przepisami zalicza się wszelkie utwory wyrażone słowami, znakami lub symbolami. A więc przedmiotem prawa autorskiego są utwory muzyczne, literackie, plastyczne, audiowizualne, fotograficzne itp.

O tym jak działa prawo autorskie dowiecie się po obejrzeniu prezentacji:

https://www.youtube.com/watch?v=JIQgsWXU2_8

  

 A to ciekawe….

Książki mają własny hymn ….

Światowy Hymn Książki to symboliczny projekt Światowej Stolicy  Książki UNESCO, Wrocław 2016. Ta inicjatywa to pomysł na połączenie Czytelników z całego świata, tak aby język ani kultura nie była barierą utrudniającą wspólne działanie. Utwór ma znaczenie symboliczne i jest złożeniem hołdu książce.

Tekst hymnu to wiersz „ Włosek poety” autorstwa Tadeusza Różewicza. Autor muzyki to Jan Kanty Pawluśkiewicz polski kompozytor muzyki poważnej i filmowej.

Posłuchajcie:

https://www.youtube.com/watch?v=Xo3nIQ-eTMg


Kartka z kalendarza świąt nietypowych ...

Międzynarodowy Dzień Książek Dla Dzieci ...

 

To święto nieprzypadkowo obchodzone jest 2 kwietnia. W ten dzień, w 1805 roku urodził się słynny duński baśniopisarz Hans Christian Andersen, autor takich klasyków jak „Brzydkie kaczątko”, „Calineczka” czy „Królowa Śniegu”. 

 

Święto uchwalono w 1967 roku przez Międzynarodową Izbę ds. Książek dla Młodych Ludzi (IBBY, Polska sekcja tej organizacji istnieje od 1973 roku). Każdego roku gospodarzem święta jest inne państwo – impreza odbywała się już w takich krajach jak Japonia, Belgia, Brazylia, Rosja, Hiszpania, Indie, Nowa Zelandia, Egipt, Stany Zjednoczone. Polska także  była gospodarzem Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci - w 1979 roku. 

Nadchodzą święta...

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych przesyłam życzenia dla wszystkich czytelników i sympatyków biblioteki szkolnej. 

Niech te święta będą pięknymi chwilami spędzonymi z najbliższymi, pełne wiosennego nastroju i czasu na lekturę książek.


25 marca Dzień Czytania Książek J.R.R. Tolkiena 

25 marca cały świat wspomina i czyta tego dnia, choć fragment jednej z powieści tego autora! John Ronald Reul Tolkien urodzony 3 stycznia 1892 r. w Republice Południowej Afryki, zmarł 2 września 1973 r. w Wielkiej Brytanii; brytyjski pisarz i profesor filologii klasycznej i literatury staro- angielskiej na Uniwersytecie Oxfordzkim. Spopularyzował literaturę fantasty; poliglota – znał bardzo dużo języków, w tym łacinę, grekę, język duński, lombardzki, hiszpański, rosyjski, esperanto, norweski, hebrajski (język polski uznał za zbyt trudny).Powieść „Hobbit, czyli tam i z powrotem” napisał, jako pierwszą, był to prezent dla jego małych synków. Znajomi Tolkiena zachwycili się nią i namówili go, aby nie przestawał pisać….

Znajomość starych języków, podań i legend skandynawskich ludów a także zainteresowanie różnymi kulturami oraz bogata wyobraźnia bardzo pomogły pisarzowi stworzyć niepowtarzalne, oryginalne dzieła. Powieści zostały zekranizowane i stały się jeszcze bardziej popularne na całym świecie. 

 21 marca Światowy Dzień Poezji

Święto obchodzone corocznie 21 marca, ustanowione  zostało przez UNESCO jesienią 1999 roku. Główne uroczystości tego święta odbywają się w Paryżu. Celem tego dnia jest promocja czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji na całym świecie.

Cyfrowa biblioteka dla uczniów

Audiobooki lektur i klasyki literatury, publikacje, artykuły z czasopism naukowych są już dostępne online oraz do pobrania i wykorzystania na komputerach i urządzeniach mobilnych. Cyfrowa biblioteka została otwarta w ramach Priorytetu 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Kolekcje dostępne są pod poniższymi linkami:

Lektury szkolne. Część 1. Szkoły podstawowe

Lektury szkolne. Część 2. Szkoły ponadpodstawowe

Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/cyfrowa-biblioteka-dla-uczniow-i-studentow

 

 

BIBLIOTEKA ZDALNIE!


Drodzy Uczniowie!

Biblioteka szkolna nie pozastawia czytelników bez pomocy i wsparcia. Wprowadzamy możliwość zarezerwowania konkretnych pozycji książkowych za pośrednictwem poczty elektronicznej w aplikacji Teams pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. . Zamówione przez Was książki będzie można odebrać w dniu następnym po dokonaniu rezerwacji przy wejściu głównym do szkoły. Opisane Waszym imieniem i nazwiskiem książki będą wpisane na indywidualne konto czytelnika, a ich odbiór odbywać się będzie w godzinach od 8.00 do 17.00. W podobny sposób można dokonać zwrotu książek, odkładając je do pojemnika przy wejściu – oczywiście podpisane imieniem i nazwiskiem. Serdecznie zapraszamy!

 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Drodzy Uczniowie!

Na te święta śniegu mnóstwo,
Niech opuści Was ubóstwo,
Niech zagości radość w koło,
Ma być pięknie i wesoło.
I do szopki podążajcie,
Pokłon bijcie i ufajcie,
Że ten Jezus maluteńki
Spełni Wam życzenia wszelkie.

                                                                                              OPIEKUNOWIE BIBLIOTEKI SZKOLNEJ


GRUDNIOWY CZAS...


          Mikołajki już za nami, to jednak nie koniec grudniowych atrakcji! 
W związku z tym, że wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia w dniu dzisiejszym zapraszamy do wykonania w domowym zaciszu karki bożonarodzeniowej.

Potrzebne materiały:

Kartka a4

Chusteczki higieniczne

2x guziki

Krepina

Papier kolorowy

Flamaster

Klej

Wykonanie:

Kartkę a4 składamy na pół. Następnie wycinamy owalny kształt jednego z boków. Chusteczkę higieniczną rozwarstwiamy na części, smarujemy klejem kartkę i naklejamy pogniecioną, jedną część chusteczki. Z krepiny wycinamy szalik (może być prosty, pognieciony. Dajcie się ponieść własnej fantazji!). Przyklejamy guziki, które służyć będą nam za oczy bałwanka. Z papieru kolorowego wycinamy kapelusz, guziki, rękę i nos bałwana, które na koniec przyklejamy. Zostało nam tylko flamastrem napisać ,,Wesołych świąt!”. To oczywiście tylko jedna z propozycji wykonania kartki bożonarodzeniowej, zamiast bałwanka możecie zrobić Mikołaja, renifera lub choinkę!

 

 

Miłej zabawy!


ŚWIETNY ZE MNIE DZIECIAK!

O poczuciu własnej wartości...

Bądź najlepszym sobą!

Mogą zdarzyć się takie chwilę, kiedy nie będziesz zadowolony z tego, że jesteś sobą. Może nawet chciałbyś być kimś innym.

Może chciałbyś grać w piłkę jak Zbyszek, śpiewać jak Kasia albo rozwiązywać zadania z matematyki jak Adam. Może masz wrażenie, że twoi rodzice bardzo pragną, żebyś był w czymś najlepszy, ale tobie to zupełnie nie wychodzi.

Nikt nie jest najlepszy we wszystkim. Niektóre dzieci umieją rozwiązywać zadania z matematyki, ale nie potrafią grać w piłkę. Inne umieją grać w piłkę, ale nie potrafią  śpiewać. Jeszcze inne umieją śpiewać, ale nie potrafią rozwiązywać zadań z matematyki. Ty też masz swoje szczególne dary, uzdolnienia, talenty. 

Zastanów się w czym Ty jesteś najlepszy. Jeżeli będziesz mieć z tym problem, poproś o pomoc swoich najbliższych, przyjaciół. Zapytaj ich, co odkryli w tobie pozytywnego lub wręcz niepowtarzalnego.

Teraz wykonaj pracę plastyczną: 

„Jestem wyjątkowy”


Czytaj i ... żyj dłużej 

A to ciekawe …

Czytaj i …żyj dłużej

Naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu Yale ustalili istnienie zależności między długością życia człowieka a czytaniem książek. Ich badanie dowodzi m.in., że osoby czytające książki żyją średnio 23 miesiące dłużej niż ci, którzy w ogóle nie czytają. Jeśli na lekturę poświęca się pół godziny dziennie, to ryzyko zgonu w ciągu najbliższych 12 lat maleje o 17%. W przypadku tych, którzy czytają więcej niż pół godziny dziennie, ryzyko maleje aż o 23 % w perspektywie 12 lat. Szczegółowe wyniki badań opublikowano w czasopiśmie „ Social Science& Medicine”

Źródło:  ”Książki magazyn literacki”   Nr 8/2016 (239),  str.4.


Dobry Święty, na którego czekają z utęsknieniem dzieci


Jeśli chcecie zobaczyć jak wygląda wioska świętego Mikołaja w Rovaniemi kliknijcie w poniższy link.

https://www.bing.com/videos/searchq=wioska+sw+mikolaja&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dwioska%2520sw%2520mikolaja%26qs%3dn%26form%3dQBVR%26sp%3d1%26pq%3dwioska%2520sw%2520mikolaja%26sc%3d518%26sk%3d%26cvid%3d750686619F8B4710852584B32573DFF7&view=detail&mid=3FE7C2EA6B09688E0C813FE7C2EA6B09688E0C81&&FORM=VDRVRV

Poniżej zamieszczamy link do filmu ”Chłopiec, który został świętym”, ukazującego prawdziwą historię św. Mikołaja. Zapraszamy do obejrzenia.

https://www.bing.com/videos/searchq=mikolaj+ch%c5%82opiec+ktory+zostal+swietym&&view=detail&mid=B45AC6A419E78E4A2713B45AC6A419E78E4A2713&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dmikolaj%2520ch%25C5%2582opiec%2520ktory%2520zostal%2520swietym%26qs%3Dn%26form%3DQBVR%26sp%3D1%26pq%3Dmikolaj%2520ch%25C5%2582opiec%2520ktory%2520zostal%2520swietym%26sc%3D037%26sk%3D%26cvid%3DB3EC8250FADD4535A9BD304997D6D50D

 

 

SPOTKANIE AUTORSKIE

30 listopada 2020 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Bieździedzy odbyło się spotkanie autorskie z Panią Agatą Ochałek - Skałbą, autorką książki pt. „Powstaniec. Wspomnienie o Władysławie Romerze”. Spotkanie zorganizowali pracownicy biblioteki szkolnej w Bieździedzy – Pani Beata Biernacka oraz Pan Wojciech Wiejowski - we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Kołaczycach. Rozmowa z autorką książki odbyła się w nietypowej formie, jednak bardzo dobrze nam już znanej z uwagi na panującą pandemię, a mianowicie w formie video - konferencji. W spotkaniu wzięli udział m.in. uczniowie oraz nauczyciele ze szkoły w Bieździedzy. Serdecznie dziękujemy Pani Ochałek-Skałbie za poświęcony nam czas i cieszymy się, że mogliśmy się bliżej zapoznać z postacią bohatera jej książki -Władysława Romera.PROMOCJA CZYTELNICTWA 

Zostań w domu. W ramach promocji czytelnictwa zaproponuj koledze, koleżance swoją ciekawą książkę. Zrób sobie zdjęcie z książką, tak żeby był widoczny tytuł i prześlij na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. Wszystkie tytuły polecanych książek umieszczone zostaną na stronie internetowej naszej szkoły. Powodzenia!

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

W kwietniu br. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Bieździedzy została beneficjentem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, w ramach którego otrzymała kwotę 15 tys. złotych na zakup lektur oraz innych nowości wydawniczych. Otrzymane środki zostały już większości wykorzystane, a obecnie czekamy na ostatnią dostawę zamówionych pozycji książkowych. Po zakatalogowaniu i oprawieniu udostępnimy listę nowych nabytków bibliotecznych na stronie internetowej w zakładce Biblioteka.

 

Zapraszamy już w grudniu do wypożyczania nowych książek poprzez rezerwacje online.


Bezpieczeństwo w sieci

Kilka słów o bezpiecznym Internecie …

W ostatnim czasie chyba każdy z nas stał się ekspertem od komputerów i Internetu – zdalne lekcje , rozmowy z kolegami za pośrednictwem komunikatorów  …

Zupełnie niespodziewanie, spora część naszego życia została przeniesiona do wirtualnej rzeczywistości. Z uwagi na fakt, że coraz więcej czasu spędzamy przed monitorem, tym bardziej powinniśmy wyczulić się na to, jak bezpiecznie poruszać się w wirtualnej przestrzeni.

Przedstawiam Wam film edukacyjny o bezpiecznym Internecie zrealizowany w ramach projektu edukacyjnego Sieciaki.pl prowadzonego przez Fundację „Dajmy Dzieciom Siłę”, w ramach programu „ Dziecko w Sieci”.

Link do strony:

https://www.youtube.com/watch?v=OSb4xcjeF0s

 

21 listopada -  Międzynarodowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień…

         Dzień ten zapoczątkowano w 1973r. jako formę protestu przeciwko konfliktom pomiędzy dwoma państwami  - Egiptem i Izraelem. Od 2006r.świętujemy  ten dzień również w Polsce. Jednak o życzliwości i uprzejmości należy pamiętać na co dzień! Co to znaczy być uprzejmym? Jaki muszę się stać, bym mógł być uprzejmy? Na te pytania pomoże Wam odpowiedzieć film.

https://www.youtube.com/watch?v=jpAMCYweE8E

Kilka cytatów o uprzejmości:

„Być uprzejmym i życzliwym, to znaczy posiadać umiejętność  przyjaznego współżycia z innymi ludźmi. Dziecko nauczone tych wartości w swym najbliższym środowisku rodzinnym  będzie równie uprzejme i życzliwe w społeczeństwie”.  

„Uprzejmość  jest zawsze na miejscu”.

„Każdy powinien być uprzejmy, bo nieuprzejmość to zło świata”.

„Bądź uprzejmy, wtedy inni będą uprzejmi dla Ciebie”.

„ Życzliwych ludzi dziś niewielu, Ty bądź życzliwy przyjacielu”. 


Kartka z kalendarza świąt nietypowych …

20 listopada to wyjątkowy dzień – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka najważniejszego dokumentu poświęconego dzieciom. Jakie prawa (oczywiście oprócz obowiązków) mają dzieci? Zobaczcie i przeczytajcie sami …

https://www.youtube.com/watch?v=zwS_J432Skc


Marcin Brykczyński

O prawach dziecka/ fragment wiersza

Nikt nie ma prawa zmuszać  mnie do niczego,

A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.

Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi,

I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.

Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać

I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.

Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami,

Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.

Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,

Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.

Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa,

A gdy różnią się od innych, to jest moja sprawa.

 

Karty retro Zabawy

         Zachęcam Was do aktywnego spędzania czasu  (niekoniecznie przed komputerem). Proponuję zatem na jesienne długie wieczory przeniesienie się w świat dwudziestolecia międzywojennego, by poznać ówczesne gry i zabawy. W ramach projektu edukacyjnego łączącego przeszłość z teraźniejszością powstały „ Karty retro zabaw”, z których może skorzystać absolutnie każdy! Karty powstały na bazie książek, poradników i czasopism, po które chętnie sięgali nasi pradziadkowie, Jesteście ciekawi na jakich aktywnościach upływał dzieciom i dorosłym  czas ponad 100 lat temu?

Kliknijcie w poniższe linki, które  przeniosą Was w czasie.

https://niepodlegla.gov.pl/wp-content/uploads/2020/06/Karty-retro-zabaw-Zestaw-1.pdf

https://niepodlegla.gov.pl/wp-content/uploads/2020/06/Karty-retro-zabaw-Zestaw-2.pdf

https://niepodlegla.gov.pl/wp-content/uploads/2020/06/Karty-retro-zabaw-Zestaw-3.pdf


11 listopada – trochę historii….

 

11 listopada to najważniejsze święto narodowe w Polsce. W tym dniu obchodzimy rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości po 123 latach niewoli pod zaborami okupantów. Dzięki odzyskaniu niepodległości możemy teraz z dumą recytować „Katechizm polskiego dziecka” Władysława Bełzy, który zna każdy młody Polak.

- Kto Ty jesteś?

- Polak mały.

-Jaki znak twój?

-Orzeł biały.

- Gdzie ty mieszkasz?

- Międzyswemi.

- W jakim kraju?

- W polskiej ziemi.

- Czym ta ziemia?

- Mą Ojczyzną.

- Czym zdobyta?

- Krwią i blizną.

- Czy ją kochasz?

- Kocham szczerze.

- A w co wierzysz ?

- W Polskę wierzę!

 

Zapraszam do obejrzenia filmu na temat polskich symboli narodowych.  

https://www.familie.pl/artykul/Swieto-Niepodleglosci-co-Twoje-dziecko-wiedziec-powinno,9932,1.html


 Z okazji święta Komisji Edukacji Narodowej zamieszczam sylwetki wspaniałych pedagogów opisanych na kartach znanych powieści.

Profesor Dmuchawiec (M. Musierowicz: „ Jeżycjada”) – prawdziwy przyjaciel młodzieży. Nawet, kiedy już był na emeryturze nie tracił kontaktu ze swoimi wychowankami. Uczył ich jęz. polskiego, ale potrafił też pomóc w życiowych problemach. 

John Keating - (N. H. Kleinbaum „Stowarzyszenie Umarłych Poetów”) Pracował w Akademii Weltona. Zachęcał swoich uczniów do kreatywności i samodzielnego myślenia. Chociaż po samobójczej śmierci ucznia został zwolniony to jego praca pedagogiczna nie poszła na marne – jego uczniowie już na zawsze zostali odmienieni.

Ambroży Kleks – (J. Brzechwa: „Akademia Pana Kleksa”) Pedagog - czarodziej, który potrafił pobudzić to, co w dziecku najważniejsze – jego wyobraźnię!

Alcybiades – (E. Niziurski: „Sposób na Alcybiadesa”) Nie był wprawdzie wzorem do naśladowania, nie do końca wiedział, co się wokół niego dzieje, łatwo go było przechytrzyć ( przynajmniej tak się wydawało). Jednak, kiedy nadeszła godzina próby, okazało się, że to on przechytrzył swoich uczniów, którzy wbrew sobie stali się ekspertami w dziedzinie historii.

Profesor Gąsowski – ( K. Makuszyński: „ Szatan z siódmej klasy”) Roztargniony do granic możliwości nauczyciel historii, przesympatyczny pedagog, prawdziwy przyjaciel młodzieży.

Pani Stacy – ( L. M. Montgomery: „ Ania z Zielonego Wzgórza”) Nauczycielka z wiejskiej szkółki w Avonlea. Potrafiła przekonać swoich uczniów, że każdy z nich może realizować swoje plany i marzenia, że najważniejsze to uwierzyć we własne możliwości.

Pani Agata – (M. Szwaja: „ Jestem nudziarą”) To taka „ nauczycielka z przypadku”, która okazuje się całkiem niezłą siłą fachową. Lubi młodzież, rozumie jej problemy, potrafi słuchać i dyskutować ze swoimi uczniami.

Dzień Papieski

 

Tegoroczny dzień papieski ma charakter wyjątkowy. Przede wszystkim dlatego, że odbywać się będzie w okresie pandemii koronawirusa, ale również dlatego, że obchodzimy go w roku 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II. Dzień papieski obchodzony jest 16 października, jednak w Kościele Katolickim święto obchodzi się w niedzielę poprzedzającą ten dzień. Hasło Dnia Papieskiego 2020 to „TotusTuus”. Data 16 października została wybrana nie bez powodu. To właśnie wtedy w 1978 r. Karol Wojtyła został wybrany papieżem i przyjął imię Jan Paweł II. Abp senior Stanisław Nowak wspomina moment wyboru papieża i opowiada jak celebrował to wydarzenie:

– Pamiętamy wielki dla nas dzień. 16 października usłyszeliśmy „Habemuspapam” – mamy papieża. Polak papieżem! Co za szczęście! Co za radość! My w Krakowie, klerycy, zareagowaliśmy tym, że powstaliśmy i zaśpiewaliśmy wielkim głosem „Ciebie Boże wielbimy”. Później porwali mnie i jednego z księży przełożonych na ramiona i zanieśli do refektarza. Tam na kolacji cieszyliśmy się i szaleliśmy. Później pękły mury seminarium, wyszliśmy na ulice i klerycy krzyczeli „Mamy papieża!”

Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego „TotusTuus” jest blisko związane z Janem Pawłem II. Karol Wojtyła, będąc jeszcze księdzem wybrał to hasło na swoje biskupie zawołanie. Towarzyszyło mu ono aż do śmierci. „TotusTuus” oznacza „Cały twój” i odnosi się do zawierzenia Bogu przez Maryję. Jak mówi abp senior Nowak, wtedy nie wiedzieliśmy jeszcze z jak wielkim człowiekiem mamy do czynienia:

– Po raz pierwszy w historii mamy Ojca Świętego z Polski. Dodatkowo tak wielkiego, wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, ale teraz można go nazwać Wielkim Świętym. Pragniemy nawet, żeby był doktorem kościoła i wielkim, wielkim papieżem.

Słowa Jana Pawła II stanowią dla wielu osób źródło inspiracji i natchnienia. Mają w sobie głębię i siłę. Pozwalają dostrzec to, czego do tej pory nie zauważaliśmy.

Oto kilka cytatów naszego rodaka:

„Nie wystarczy przekroczyć próg, trzeba iść w głąb”.

„Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia”.

„Powiedz mi, jaka jest twoja miłość, a powiem ci, kim jesteś”.

„Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością”.

„Praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy”.


 Sławni ludzie o książkach i bibliotekach ….

Zapraszam do lektury wypowiedzi sławnych ludzi o książkach i bibliotekach.

Natalia Kukulska - piosenkarka

„Wspaniale jest wracać do niektórych książek, cudownie jest nimi się dzielić…Biblioteki są pełne szacunku do czytelników. To świątynie słowa pisanego”.

Zofia Posmysz – pisarka

„Ukierunkowanie moje, jako przyszłej pisarki zaczęło się od bibliotek, od zachwytu Sienkiewiczem. Jako uczennica krakowskiej szkoły często korzystałam z biblioteki dla rodzin kolejarskich przy Dworcu Głównym w Krakowie i tam czekając na pociąg i powrót do domu, dostawałam herbatę i książki. Wiele czytałam, a potem zaczęłam pisać sama”.

Izabela Skorupka – autorka książek dla dzieci

„Myślę, że gdy zamykają się drzwi za ostatnim czytelnikiem, gdy pani bibliotekarka przekręca klucz po raz ostatni, gdy nadchodzi noc, postacie wychodzą z kart swoich książek i dokazują. Dzielą się swoimi przygodami, kłócą się, kochają, rozwiązują zagadki …W bibliotekach mieszka magia, to nie ulega wątpliwości. Papierowe książki to nie przedmioty, to istoty przepełnione naszymi marzeniami i tęsknotami. Gdy byłam małą dziewczynką odwiedzałam szkolną bibliotekę niemal codziennie, uwielbiałam sympatyczną panią, którą ją prowadziła, korzystałam z jej sugestii dotyczących lektur. Dziś, gdy chodzę na spotkania z młodymi czytelnikami, widzę, że nadal są tacy, którzy

szukają w bibliotekach przygód i emocji, których nie znajdą nigdzie indziej, a książki traktują jak najlepszych przyjaciół. Wierzę, że ludzie nigdy nie przestaną czytać. Słowa mają wielką moc!”.

 Hirek Wrona – dziennikarz

„ Mam ogromny sentyment do bibliotek, ponieważ moja Mama pracowała przez 43 lata w bibliotece w Mielcu – i ja się w bibliotece wychowywałem. Mama poprzez książki nauczyła mnie odbierać świat, sprawiła, że jako dziecko czytałem bardzo dużo”.

Sławni ludzie o książkach i bibliotekach ….

Zapraszam do lektury wypowiedzi sławnych ludzi o książkach i bibliotekach.

Natalia Kukulska - piosenkarka

„Wspaniale jest wracać do niektórych książek, cudownie jest nimi się dzielić…Biblioteki są pełne szacunku do czytelników. To świątynie słowa pisanego”.

Zofia Posmysz – pisarka

„Ukierunkowanie moje, jako przyszłej pisarki zaczęło się od bibliotek, od zachwytu Sienkiewiczem. Jako uczennica krakowskiej szkoły często korzystałam z biblioteki dla rodzin kolejarskich przy Dworcu Głównym w Krakowie i tam czekając na pociąg i powrót do domu, dostawałam herbatę i książki. Wiele czytałam, a potem zaczęłam pisać sama”.

Izabela Skorupka – autorka książek dla dzieci

„Myślę, że gdy zamykają się drzwi za ostatnim czytelnikiem, gdy pani bibliotekarka przekręca klucz po raz ostatni, gdy nadchodzi noc, postacie wychodzą z kart swoich książek i dokazują. Dzielą się swoimi przygodami, kłócą się, kochają, rozwiązują zagadki …W bibliotekach mieszka magia, to nie ulega wątpliwości. Papierowe książki to nie przedmioty, to istoty przepełnione naszymi marzeniami i tęsknotami. Gdy byłam małą dziewczynką odwiedzałam szkolną bibliotekę niemal codziennie, uwielbiałam sympatyczną panią, którą ją prowadziła, korzystałam z jej sugestii dotyczących lektur. Dziś, gdy chodzę na spotkania z młodymi czytelnikami, widzę, że nadal są tacy, którzy

szukają w bibliotekach przygód i emocji, których nie znajdą nigdzie indziej, a książki traktują jak najlepszych przyjaciół. Wierzę, że ludzie nigdy nie przestaną czytać. Słowa mają wielką moc!”.

 Hirek Wrona – dziennikarz

„ Mam ogromny sentyment do bibliotek, ponieważ moja Mama pracowała przez 43 lata w bibliotece w Mielcu – i ja się w bibliotece wychowywałem. Mama poprzez książki nauczyła mnie odbierać świat, sprawiła, że jako dziecko czytałem bardzo dużo”.


 

 QUIZY DLA UWAŻNYCH CZYTELNIKÓW

 

Bajki każdy oglądać lubi …. Są to często kreskówki, filmy animowane lub baśnie.Zapraszam w sentymentalną podróż w krainę bajek. Sprawdźcie się sami, czy dobrze znacie bajkowe postacie.

Powodzenia!

https://gazetalubuska.pl/quiz/pytanie/1,6002,bajkowy_quiz_jak_dobrze_znasz_bajki_i_postacie_z_nich,n,q,t.html

Każdy z nas ma ulubionych bohaterów szkolnych lektur. Czasem wystarczy tylko powiedzieć imię podziwianej postaci, a tytuł książki od razu przychodzi na myśl. Ciekawa jestem, jak poradzicie sobie z quizem ze znajomości bohaterów.

Powodzenia!

 

https://kultura.gazeta.pl/kultura/13,143499,9695,na-pewno-znasz-tych-bohaterow-lektur-szkolnych-pamietasz-z.html

Święto Bibliotek

W październiku biblioteki szkolne na całym świecie obchodzą swoje święto, które zostało ustanowione w 1999r. przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego.Celem akcji jest promocja biblioteki szkolnej i jej działań, rozbudzanie i kształtowanie kultury czytelniczej oraz integracja środowiska szkolnego.W ramach obchodów Święta Bibliotek zapraszam uczniów naszej szkoły do udziału w konkursach:

„ Książka uczy, bawi, wychowuje„ (dla uczniów klas IV – VIII)

„Tu kwiatek, tam łatka, to Twoja zakładka …” (dla uczniów klas 0 – III)

„Mistrz czytelnictwa” ( dla uczniów klas II – VIII)

Regulaminy konkursów dostępne są w zakładce biblioteka szkolna.

Na zwycięzców czekają nagrody!

Konkurs plastyczny na zakładkę do książki

„ Tu kwiatek, tam łatka to Twoja zakładka …”

Zorganizowany w ramach obchodów Miesiąca Bibliotek Szkolnych i przeznaczony dla zainteresowanych uczniów z klas 0 – III.

 Cele:

Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych.

Pobudzenie wrażliwości plastycznej i aktywności twórczej dzieci.

Kształtowanie poczucia estetyki.

Doskonalenie sprawności manualnych.

Rozbudzenie świadomości poszanowania książek.

 WARUNKI UCZESTNICTWA

Zadaniem uczestników jest wykonanie zakładki do książki.

Praca może być wykonana dowolną techniką (np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane itp.) Kształt pracy dowolny.

Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną indywidualnie wykonaną pracę.

Praca powinna być opisana: imię i nazwisko ucznia, klasa i dostarczona do biblioteki szkolnej do 31 października.

Na zwycięzców czekają nagrody!

KONKURS PLASTYCZNY

„Książka uczy, bawi, wychowuje…”

Zorganizowany w ramach obchodów Miesiąca Bibliotek Szkolnych i przeznaczony dla zainteresowanych uczniów z klas IV – VII.

 Cele:

Rozwijanie uzdolnień i wyobraźni uczniów

Kształtowanie wrażliwości artystycznej

Doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi

Propagowanie czytelnictwa

Zasady uczestnictwa:

Indywidualne wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematyki konkursu.

Format pracy A4

Technika dowolna

Praca powinna być opisana: imię i nazwisko, klasa, tytuł pracy (hasło konkursu) i dostarczona do szkolnej biblioteki do 31 października.

 

Na zwycięzców czekają nagrody!


Lektury szkolne  (i nie tylko …) w wersji on-line

Drodzy uczniowie, w sytuacji, gdy wszystkie egzemplarze szkolnych lektur zostały już wypożyczone, lub przebywają na przymusowej trzydniowej kwarantannie zachęcam do korzystania z bezpłatnych zasobów bibliotek internetowych czynnych 24 h, przez 365 dni w roku. Wszystkie utwory możecie zgodnie z prawem przeglądać, słuchać, ściągać na swój komputer, telefon a także udostępniać innym i cytować.

Linki do stron:

https://wolnelektury.pl/  

 

https://lektury.gov.pl/ 

Narodowe czytanie

Zapraszam do udziału w IX odsłonie Narodowego Czytania. W tym roku lekturą narodową będzie „Balladyna” Juliusza Słowackiego.