Spotkanie z Panią Anną Zalewską Minister Edukacji Narodowej

Delegacja naszej szkoły, a właściwie gminy, gdyż w jej składzie był również Pan Mariusz Augustynek- Inspektor ds. Oświaty Gminy Kołaczyce, uczestniczyła w konferencji dotyczącej LOWE. Gościem honorowym spotkania była Pani Anna Zalewska - Minister Edukacji Narodowej. Konferencja odbyła się 23 kwietnia 2018 r. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Podczas konferencji, którą zorganizował Podkarpacki Kurator Oświaty, przedstawiono nowe sposoby wykorzystania potencjału szkół w celu przygotowania ich do pełnienia funkcji lokalnych ośrodków wiedzy i edukacji dla osób dorosłych. Zaprezentowano również dobre praktyki zwiększania dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie (rodzaje działań wspierających rozwój kompetencji kluczowych oraz aktywność zawodową i społeczną osób dorosłych). Przedstawiono również efekty pilotażowego wdrożenia oferty edukacyjnej przez Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji (efekty w obszarze edukacyjnym spójnym z aktywizacją zawodową).

Przypominamy, że LOWE w Bieździedzy działa od listopada 2017 roku. Do końca marca ośrodek zorganizował kilkanaście kursów i warsztatów dla dorosłych mieszkańców gminy Kołaczyce, w których uczestniczyło ponad 190 osób.

Koordyntorem działań projektowych jest Pani Agata Ochałek-Skałba, a kadrę LOWE tworzą inspiratorzy: Pani Teresa Korecka, Pani Renata Samborska i Pani Renata Stelmach-Rączka.

Pomysłodawcą założenie LOWE w naszej szkole jest Pan Dyrektor Wiesław Jedziniak.

                                                                                  

Spotkanie z Panią Anną Zalewską Minister Edukacji Narodowej

Delegacja naszej szkoły, a właściwie gminy, gdyż w jej składzie był również Pan Mariusz Augustynek- Inspektor ds. Oświaty Gminy Kołaczyce, uczestniczyła w konferencji dotyczącej LOWE. Gościem honorowym spotkania była Pani Anna Zalewska - Minister Edukacji Narodowej. Konferencja odbyła się 23 kwietnia 2018 r. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Podczas konferencji, którą zorganizował Podkarpacki Kurator Oświaty, przedstawiono nowe sposoby wykorzystania potencjału szkół w celu przygotowania ich do pełnienia funkcji lokalnych ośrodków wiedzy i edukacji dla osób dorosłych. Zaprezentowano również dobre praktyki zwiększania dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie (rodzaje działań wspierających rozwój kompetencji kluczowych oraz aktywność zawodową i społeczną osób dorosłych). Przedstawiono również efekty pilotażowego wdrożenia oferty edukacyjnej przez Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji (efekty w obszarze edukacyjnym spójnym z aktywizacją zawodową).

Przypominamy, że LOWE w Bieździedzy działa od listopada 2017 roku. Do końca marca ośrodek zorganizował kilkanaście kursów i warsztatów dla dorosłych mieszkańców gminy Kołaczyce, w których uczestniczyło ponad 190 osób.

Koordyntorem działań projektowych jest Pani Agata Ochałek-Skałba, a kadrę LOWE tworzą inspiratorzy: Pani Teresa Korecka, Pani Renata Samborska i Pani Renata Stelmach-Rączka.

Pomysłodawcą założenie LOWE w naszej szkole jest Pan Dyrektor Wiesław Jedziniak.

                                                                                  

XI edycja Gminnego Konkursu Recytatorskiego "Testament Jana Pawła II"


17 kwietnia br. w Sali Bankietowej w Kołaczycach odbył się Gminny Konkurs "Testament Jana Pawła II", który już od 11 lat organizują: Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Kołaczycach. Celem konkursu jest kultywowanie pamięci o Papieżu Polaku oraz zainteresowanie młodych ludzi jego twórczością. Młodzi artyści w formach plastycznych, recytacjach, poezji śpiewanej prezentowali uniwersalne nauki świętego Jana Pawła II. Nawiązywali też do motta tegorocznej edycji: "Wolność jest w nas". Patronat honorowy nad konkursem objęli: J.E. Ksiądz Biskup Jan Wątroba, Starosta Jasielski Adam Pawluś, Burmistrz Kołaczyc Małgorzata Salacha, zaś zmagania konkursowe oceniało jury w składzie: Ksiądz Paweł Bator – delegat Księdza Biskupa, Agnieszka Kuczała – instruktor MDK w Jaśle, Janina Hendzel – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołaczycach. 

Czytaj więcej...

Kocham Matmę! - czyli II edycja Szkolnego Dnia Matematyki

11 kwietnia 2018 roku, już po raz drugi, obchodziliśmy w naszej szkole Ogólnopolski Dzień Matematyki. Dzień ten został objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej. Matematyka to królowa wszystkich nauk, a tym razem zakrólowała w kuchni. Tegoroczna edycja matematycznego święta odbywała się bowiem pod hasłem „Matematyka od kuchni”.

Czytaj więcej...

SZKOLNY KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PISANKĘ ROZSTRZYGNIĘTY!

W okresie przedświątecznym Szkolne Koło PCK we współpracy ze Szkolnym Zespołem Wolontariatu zorganizowało konkurs pt. Najpiękniejsza pisanka”. Celem konkursu skierowanego do uczniów klas I – VII było kształtowanie aktywnej postawy wobec sztuki, kultury chrześcijańskiej, tradycji narodowej oraz rozwijanie wrażliwości estetycznej i uzdolnień plastycznych.

Jury konkursowe wyłoniło zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych:

Czytaj więcej...