Wysokie lokaty uczniów w XI Międzywojewódzkim Konkursie pod nazwą: „Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza"

Sandra Palar – uczennica klasy III a gimnazjum zdobyła III miejsce w konkursie plastycznym poświęconym życiu i działalności urodzonego w Zadusznikach polskiego chemika, farmaceuty i przedsiębiorcy, wynalazcy lampy naftowej, twórcy przemysłu naftowego; rewolucjonisty i działacza niepodległościowego.  Jej praca konkursowa ukazywała miejsca związane z Ignacym Łukasiewiczem, począwszy od rodzinnej wsi, a skończywszy na Zręcinie, gdzie znajduje się kościół ufundowany przez sławnego mieszkańca Podkarpacia. Praca powstawała pod kierunkiem Pani Teresy Koreckiej.

 

W konkursie tym wzięli także udział: Anna Nizioł (kl. III a), Karolina Wilisowska (kl. III a) i Krzysztof Wrona (k. III b), zajmując grupowo  IV miejsce w kategorii: wiedza historyczno-chemiczna. Uczniów przygotowała do konkursu Pani Lucyna Dorota Rusztowicz.