W roku szkolnym 2011/2012 ZSPiG w Bieździedzy

Realizuje projekt :

 

pn. „Umieć lepiej – wiedzieć więcej”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX.
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,

Podziałanie 9.1.2.Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

  1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, a także zagrożonych ryzykiem dysleksji.

  2. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci posiadających wady postawy.

  3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy.

  4. Zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej.

  5. Zajęcia dla dzieci wykazujących szczególne uzdolnienia z zakresu matematyki i przyrody.

Na poszczególnych zajęciach dzieci doskonalą artykulację, umiejętność czytania i pisania, kształtują nawyk prawidłowej postawy ciała, korygują istniejące wady postawy, uczą się szacunku we wzajemnych relacjach oraz poszerzają wiedzę z zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych.

Zajęcia uatrakcyjnią pomoce, dzięki którym szkoła doposaży bazę dydaktyczną. Zostaną one zakupione również ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

RSS
Projekt indywid...
Szczegóły Pobierz obraz
Projekt indywid...
Szczegóły Pobierz obraz
Projekt indywid...
Szczegóły Pobierz obraz
Projekt indywid...
Szczegóły Pobierz obraz
Projekt indywid...
Szczegóły Pobierz obraz
Projekt indywid...
Szczegóły Pobierz obraz
Projekt indywid...
Szczegóły Pobierz obraz
Projekt indywid...
Szczegóły Pobierz obraz
Projekt indywid...
Szczegóły Pobierz obraz
Projekt indywid...
Szczegóły Pobierz obraz
 
 Statystyki
 
Kategoria
Liczba obrazów opublikowanych w kategorii: 10
Liczba obrazów nieopublikowanych w kategorii: 0
Kategoria oglądana: 2258 x
Najczęściej oglądane obrazy w tej kategorii
Projekt indywidualizacja
Projekt indywid...
Szczegóły   1836 x
Projekt indywidualizacja
Projekt indywid...
Szczegóły   1779 x
Projekt indywidualizacja
Projekt indywid...
Szczegóły   1778 x
Ostatnio dodane obrazy w kategorii
Projekt indywidualizacja
Projekt indywid...
Szczegóły   29. 05. 2012
Projekt indywidualizacja
Projekt indywid...
Szczegóły   29. 05. 2012
Projekt indywidualizacja
Projekt indywid...
Szczegóły   29. 05. 2012
Projekt indywidualizacja
Projekt indywid...
Szczegóły   29. 05. 2012
Projekt indywidualizacja
Projekt indywid...
Szczegóły   29. 05. 2012
Projekt indywidualizacja
Projekt indywid...
Szczegóły   29. 05. 2012
Projekt indywidualizacja
Projekt indywid...
Szczegóły   29. 05. 2012
Projekt indywidualizacja
Projekt indywid...
Szczegóły   29. 05. 2012
 
Powered by Phoca Gallery