News Flash

Displays a set number of articles from a category based on date or random selection. Help

 • Uczniowie naszej szkoły wraz z Dyrekcją, Wychowawcami, Nauczycielami i Rodzicami zgromadzili się 22 czerwca 2018 r. o godz. 8.00 w kościele parafialnym w Bieździedzy, gdzie została odprawiona Msza św. w ich intencji. Homilię wygłosił Ks. Dawid Babicz. Uczniowie złożyli życzenia imieninowe Ks. Proboszczowi Władysławowi Depie oraz uroczyście pożegnali Siostrę Łukaszę, która odchodzi z Bieździedzy do Przemyśla. 

   
 • Uczniowie naszej szkoły wraz z Dyrekcją, Wychowawcami, Nauczycielami
  i Rodzicami zgromadzili się 22 czerwca 2018 r. o godz. 8.00 w kościele parafialnym w Bieździedzy, gdzie została odprawiona Msza św. w ich intencji.
  Homilię wygłosił Ks. Dawid Babicz. Uczniowie złożyli życzenia imieninowe Ks. Proboszczowi Władysławowi Depie oraz uroczyście pożegnali Siostrę Łukaszę, która odchodzi z Bieździedzy do Przemyśla.

  Po Mszy św. wszyscy udali się do sali gimnastycznej, gdzie odbyło się rozdanie świadectw i pożegnanie odchodzącej klasy III gimnazjum.

   
 •  

  Szkolne Koło Caritas działające w Publicznej Szkole Podstawowej w Bieździedzy liczy 30 członków, a jego opiekunami są Pani Beata Biernacka i Pani Elżbieta Tutaj. W minionym roku szkolnym odbyły się liczne akcje wolontariackie, których inicjatorami byli członkowie Koła Caritas, zawsze gotowi do niesienia pomocy potrzebującym na terenie parafii. Ich entuzjazm oraz niestrudzone siły zachęcały do współpracy szerokie grono uczniów oraz mieszkańców parafii.   

 • Początkiem czerwca br. w naszej szkole przeprowadzona została zbiórka pieniężna  na cel charytatywny „Dzielni i waleczni - Bohaterowie kontra Rak - dzieci walczące z chorobą nowotworową”.  W zbiórce udział wzięła cała społeczność szkolna.

   
 •         19 czerwca 2018 r. odbyła się wycieczka uczniów do Muzeum Kultury Ludowej – Parku Etnograficznego w Kolbuszowej oraz Fly Parku, czyli Parku Trampolin w Rzeszowie. Wzięli w niej udział uczniowie z klasy II b gim. wraz z wychowawczynią Panią Lucyną Rusztowicz oraz grupa uczniów z klas: II a gim., III gim. oraz V SP pod opieką Pań: Małgorzaty Maczugi, Teresy Koreckiej i Agaty Ochałek-Skałby.