Dzień Papieski' 2014. Pokonkursowe wystawy prac o tematyce religijnej

 

Dzień Papieski, przypadający na dzień 16 października, był świetną okazją do zaprezentowania najmło-dszym, a przypomnienia starszym sylwetki Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II. Z tej okazji uczniowie przygotowali – pod kierunkiem Siostry Łukaszy – przedstawienie o życiu i służbie świętego, które wystawili w kościele parafialnym w Bieździedzy przed sumą odpustową. Pragnęli, aby ich występ obejrzeli także rodzice oraz inni mieszkańcy Bieździedzy i Bieździadki.

 Dzień Papieski w szkole został także zaakcentowany pokonkursową wystawą prac plastycznych, które przedstawiały Jana Pawła II oraz bł. Karolinę  Kózkównę. Można było także podziwiać różańce wykonane przez dzieci.              W konkursie plastycznym pn. "Bądźcie świętymi" wzięło udział 30 uczniów, natomiast w konkursie na wykonanie najpiękniejszego różańca - 16 uczniów.Organizatorkami konkursów były: Siostra Łukasza (Anna Nylec), Pani Alicja Rączka i Pani Marzena Liszka.

Konkursy cieszyły się dużym powodzeniem. Wykonane prace były pomysłowe i estetyczne. Uczniowie zostali za nie nagrodzeni przez Radę Rodziców.