Lekcja Śpiewania o Radosnej Niepodległości. Inauguracja Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji

99 lat temu radość z odzyskanej niepodległości była wielka. Dziś możemy sobie tylko wyobrazić atmosferę tamtych dni... Ale ten niebywały entuzjazm naszych przodków udzielił się również i nam, inspirując nas do działania oraz budząc dumę z tego, że jesteśmy Polakami; że mamy tak bogate dziedzictwo narodowe i że kontynuujemy dzieło Wielkich Rodaków. Uczucia patriotyczne powinny być w nas tak żywe jak wtedy – 11 listopada 1918 roku. I są…. Stąd pomysł zorganizowania dla mieszkańców okolicznych miejscowości:

„Lekcji śpiewania o radosnej niepodległości”.

 W ten sposób rozpoczęliśmy przygotowania do stuletniej rocznicy Święta Odzyskania Niepodległości. Pomysłodawcą lekcji i jednym z głównych jej organizatorów  był Pan Dyrektor Wiesław Jedziniak, który, uczestnicząc w krakowskich lekcjach śpiewania, zapragnął przenieść tę piękną tradycję do Bieździedzy.W Krakowie takich lekcji odbyło się już ponad 60 i rokrocznie uczestniczy w nich tysiące osób. W Bieździedzy odbyła się po raz pierwszy, a uczestniczyło w niej ponad 140. mieszkańców gminy Kołaczyce. Wśród zaproszonych gości znaleźli się, między innymi: Pani Małgorzata Salacha- Burmistrz Kołaczyc, ks. Władysław Depa- proboszcz Parafii pw. Świętej Trójcy w Bieździedzy, Pan Stanisław Dunaj- Przewodniczący Rady Miejskiej w Kołaczycach, Radni Gminy Kołaczyce, Koła Gospodyń Wiejskich z Bieździedzy, Bieździadki, Lublicy i Sieklówki, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bieździedzkiej, Nauczyciele, Uczniowie oraz Rada Rodziców PSP w Bieździedzy.

        W koncercie pieśni patriotycznych wzięli udział: Uczniowie PSP w Bieździedzy, Panie z KGW w Sieklówce, Zespół Śpiewaczo- Obrzędowy „Pogórzanie z Bieździedzy”, Aleksandra Cieślik z Sieklówki oraz  Chór „Zorza” z Kołaczyc. Zgromadzona w sali publiczność, wyposażona w specjalnie na tę okazję wydrukowane śpiewniki, uczyła się mało znanych pieśni patriotycznych, jak na przykład: „Rapsod o Pułkowniku Lisie Kuli”- bohaterze Ziemi Rzeszowskiej. A śpiew niosło echo z małej podkarpackiej wsi w kraj cały!

         „Lekcja śpiewania o radosnej niepodległości” była pierwszym zadaniem zrealizowanym przez Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji (LOWE) działający w ramach projektu: „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji – Akademia Wiedzy Koniecznej w Bieździedzy”.  W szkole w Bieździedzy istnieje jeden z 20. tego typu ośrodków, a rozsianych po naszym kraju od Gdyni po okolice Przemyśla.

Jak doszło do tego, że to właśnie nasza szkoła stała się jednym z tych ośrodków?

W czerwcu br. odbywał się ogólnopolski konkurs grantowy organizowany przez Politechnikę Wrocławską- lidera projektu. Komisja konkursowa - po ocenie formalnej i merytorycznej wniosku aplikacyjnego- przyznała ZSPiG Bieździedzy II miejsce na liście rankingowej, czyli jedną z najwyższych ocen w kraju, i jednocześnie przyznała grant na uruchomienie i funkcjonowanie ośrodka. Szkoła otrzymała dofinansowanie w kwocie 196 tysięcy złotych. Projekt ten współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego: Wiedza -Edukacja -Rozwój.

Ośrodek będzie prowadził działalność edukacyjną dla osób dorosłych- mieszkańców czterech miejscowości znajdujących się w obwodzie szkoły, a więc: Sieklówki, Lublicy, Bieździadki i Bieździedzy.

LOWE to szkoła dla dorosłych!

 Koordynator projektu- Pani Agata Ochałek-Skałba  oraz inspiratorki: Pani Teresa Korecka, Pani Renata Samborska oraz Pani Renata Stelmach-Rączka mają ambicje uczynić z LOWE miejsce przyjazne, w którym będzie można nabyć wiedzę, pożytecznie spędzić wolny czas i rozwijać swoje pasje. Bez względu na wiek- uczymy się bowiem przez całe życie!

Znając dobrze nasze środowisko lokalne i rozpoznając jego potrzeby, LOWE przygotował ofertę warsztatów, kursów i szkoleń. Oto one:

- pomoc psychologiczna dla rodziców uczniów

- warsztaty  muzyczne i  choreograficzne

- warsztaty teatralne

- warsztaty z zakresu rękodzieła

- język angielski dla początkujących

- język angielski dla średnio zaawansowanych

- kurs komputerowy dla początkujących 

- warsztaty kosmetyczne 

- warsztaty fotograficzne 

- kurs kroju i szycia 

 - szkolenie w zakresie agroturystyki i zakładania winnic

                 Te bezpłatne zajęcia odbywać się będą w budynku szkoły w godzinach popołudniowych- od godz. 16.00 . 


Kadra Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji