1. MIEJSCE W PRO-SCENKACH

Klasa II a gimnazjum zdobyła 1. miejsce w powiatowym konkursie teatrów profilaktycznych. Scenariusz do przedstawienia napisała Pani Agata Ochałek-Skałba, a także reżyserowała ów spektakl, biorąc pod uwagę uczniowskie interpretacje ról.

Tak o tym wydarzeniu napisano na oficjalnej stronie organizatora PRO-SCENEK:

„XIII Przegląd Profilaktycznych Teatrów Uczniowskich Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych z Jasła i Powiatu Jasielskiego PRO-SCENKI odbył się 28 listopada 2017 r. Na deskach sceny MDK zaprezentowało się 5 zespołów, które w swoich spektaklach poruszały różnorodną tematykę dotyczącą problemów nastolatków i zagrożeń, wynikających z dokonywania złych życiowych wyborów.

 

Młodych aktorów oceniało jury w składzie:

Karolina Dymska – teatrolog, Donata Gryziec – psycholog z jasielskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, starszy sierżant Barbara Pawłowska  z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Jaśle, Iwona Byczek – inspektor do spraw profilaktyki przeciwalkoholowej z Urzędu Miasta Jasła, Andrzej Papciak – polonista, zastępca naczelnika Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym w Jaśle.Publiczność obejrzała następujące spektakle:

„Dziewczynka z zapałkami” – zespół Jaskółczy Niepokój z II Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Modrzejewskiego w Jaśle,

„Okruchy” – zespół „Po drugiej stronie lustra” ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Jaśle,

„Gotów by walczyć” – grupa teatralna Pod skrzydłami Anioła z Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle,

„Dulszczyzna” - zespół Jaskółczy Niepokój z II Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Modrzejewskiego w Jaśle,

„Po prostu sobą bądź” - Teatr Szkolny „Zielona Kurtyna” z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Matysika w Bieździedzy.

Po prezentacji powyższych spektakli młodzież mogła wysłuchać krótkiego wykładu Barbary Pawłowskiej z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Jaśle na temat zagrożeń w sieci. Kolejną częścią programu tegorocznych PRO-SCENEK było także spotkanie ze skazanymi z Zakładu Karnego w Jaśle. Mężczyźni opowiedzieli o sytuacjach, które doprowadziły ich do miejsca, w którym znajdują się obecnie. Złe towarzystwo, zgubne decyzje, brak silnej woli i chęci zmiany spowodowały, że pogubili się w swoim życiu, tak można by podsumować relacjonowane przez nich historie.

Na zakończenie PRO-SCENEK przewodnicząca jury Karolina Dymska wraz z dyrektor MDK Grażyną Leńczuk wręczyły nagrody zespołom teatralnym. I miejsce na XIII Przeglądzie Profilaktycznych Teatrów Uczniowskich zajął Teatr Szkolny „Zielona Kurtyna” z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieździedzy. Wyróżnienie z kolei zdobył zespół Jaskółczy Niepokój z II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle za spektakl „Dziewczynka z zapałkami”. Wręczono także podziękowania opiekunom grup: pani Bożenie Krzyżak, siostrze Karinie Piotrowskiej, pani Małgorzacie Czernickiej oraz pani Agacie Ochałek – Skałbie.

 

Nagrody dla uczestników ufundował Urząd Miasta Jasła oraz Starostwo Powiatowe w Jaśle.”