KADRA PEDAGOGICZNA

Kadra Pedagogiczna

1 Balasa Marcin
2 Biernacka Beata
3 Burowski Ryszard
4  
5 Dybaś Teresa
6 Famurat Marlena
7 Gajda Maria
8 Grzywna Piotr
9 Janik Małgorzata
10 Jedziniak Wiesław
11 Korecka Teresa
12 Leśniak Alina
13 ks. Lorenc Jakub
14 Jach-Byczek Urszula
15 Liszka Marzena
16 Maczuga Małgorzata
17 Matysik Małgorzata
18 Namysł Alicja
20 Ochałek-Skałba Agata
21 Rączka Alicja
22 Rusztowicz Lucyna Dorota
23 Rusztowicz Lucyna
24 Samborska Renata
25  
   
27 Stelmach-Rączka Renata
28 Szarek Mariola
29 Szydło Małgorzata
30 Tutaj Elżbieta
31 Wiejowski Wojciech