Sprawdzian szóstoklasisty

Dnia 03.04.2012r. w godzinach 09.00-10.00 odbył się sprawdzian kompetencji po klasie szóstej szkoły podstawowej.
Sprawdzian szóstoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, czyli muszą do niego przystąpić wszyscy uczniowie 6 klas, jest to jeden z warunków ukończenia szkoły.

<<Galeria foto>>

Na sprawdzianie szóstoklasisty badane i oceniane są osiągnięcia ucznia w zakresie:

-  czytania,
-  pisania,
-  rozumowania,
-  korzystania z informacji,
-  wykorzystywania wiedzy w praktyce.

W sumie do zdobycia podczas sprawdzianu jest 40 punktów. Wynik nie jest jednak zaznaczony na świadectwie ukończenia szóstej klasy.