PLAN LEKCJI

 PLAN LEKCJI ROK SZKOLNY 2020/2021 

KLASY 1-3

 

1a

Dybaś T.

1b

 Leśniak A.

2a

Rączka A.

2b

Janik M.

3a

Matysik M.

PONIEDZIAŁEK

8.00-8.45

ed. wczesn.

ed.wczesn.

ed.wczesn.

ed. wczesn.

kółko polonistyczne    

8.50-9.35

ed. wczesn.

ed.wczesn.

ed.wczesn.

ed. wczesn.

ed.wczesn.

9.40-10.25

j. angielski

ed.wczesn

ed. wczesn.

ed. wczesn.

ed.wczesn.

10.30-11.15

ed. wczesn.

j.angielski

ed. wczesn.

kółko matematyczne

ed.wczesn.

11.30-12.15

kółko czytelnicze

 

j.angielski

 

religia

WTOREK

8.00-8.45

ed. wczesn.

ed. wczesn.

ed. wczesn.

ed. wczesn.

kółko matematyczne

8.50-9.35

ed. wczesn.

ed. wczesn.

ed. wczesn.

ed. wczesn.

j.angielski

9.40-10.25

j. angielski

ed. wczesn.

ed. wczesn.

religia

ed.wczesn.

10.30-11.15

religia

ed. wczesn.

informatyka

ed. wczesn.

ed.wczesn.

11.30-12.15

 

kółko czytelnicze

 

ed. wczesn.

ed.wczesn.

12.30-13.15

 

 

 

 

ed.wczesn.

 ŚRODA 

8.00-8.45

ed. wczesn.

ed. wczesn.

ed. wczesn.

ed. wczesn.

ed.wczesn.

8.50-9.35

ed. wczesn.

ed. wczesn.

ed. wczesn.

ed. wczesn.

ed.wczesn.

9.40-10.25

ed. wczesn

religia

ed. wczesn.

ed. wczesn.

ed.wczesn.

10.30-11.15

ed. wczesn.

ed. wczesn.

religia

j.angielski

ed.wczesn.

11.30-12.15

 

ed. wczesn.

 

 

religia

 CZWARTEK 

8.00-8.45

ed. wczesn.

ed. wczesn.

ed. wczesn.

ed. wczesn.

ed.wczesn.

8.50-9.35

ed. wczesn.

ed. wczesn.

ed.wczesn.

ed. wczesn.

ed.wczesn.

9.40-10.25

ed. wczesn.

ed. wczesn.

religia

ed. wcz

j.angielski

10.30-11.15

ed. wczesn.

j.angielski

ed. wczesn.

religia

informatyka

11.30-12.15 

informatyka

religia

ed. wczesn.

j.angielski

 

 12.30 -13.15

religia

 

j.angielski

informatyka

 

 PI ĄTEK

8.00-8.45

ed.wczesn.

ed. wczesn.

ed.wczesn.

ed. wczesn.

ed.wczesn.

8.50-9.35

ed.wczesn.

ed.wczesn.

ed.wczesn.

ed. wczesn.

ed.wczesn.

9.40-10.25

ed.wczesn.

ed.wczesn.

ed.wczesn.

ed. wczesn.

ed.wczesn.

10.30-11.15

ed.wczesn.

informatyka

ed.wczesn.

ed. wczesn.

ed. wczesn.

11.30-12.15

 

 

kółko ortograficzne

 

 

 

KLASY 4-8

 

4a

Balasa M.

4b

 Biernacka B.

5a

Tutaj E.

6a

Korecka T.

7a

Samborska R.

7b

Namysł A.

8a

Rusztowicz L.

 PONIEDZIAŁEK

8.00-8.45

religia

j. polski

matematyka

 

d. zawodowe

matem

chemia

8.50-9.35

przyroda

j. polski

w-f

j. angielski

matem

d. zawodowe

matem

9.40-10.25

j. polski

w-f

geografia

matematyka

religia

g. wych.

d. zawodowe

10.30-11.15

w-f

informatyka

g. wych.

j. polski

geografia

religia

j. angielski

11.30-12.15

matematyka

historia

j. polski

w-f

j .angielski

j. niemiecki

j. polski

12.30-13.15

informatyka

religia

historia

plastyka

w-f

j. angielski

WOS

13.20-14.05

 

 

j. niemiecki 

religia

plastyka

w-f

historia

 WTOREK 

8.00-8.45

j. polski

muzyka

matematyka

j. angielski

matematyka

geografia

biologia

8.50-9.35

j. polski

matematyka

w-f

matematyka

muzyka

biologia

j. niemiecki

9.40-10.25

w-f

j. polski

j. angielski

geografia

biologia

j. polski

j. polski

10.30-11.15

j. angielski

w-f

muzyka

historia

j. polski

matematyka

j. polski

11.30-12.15

muzyka

j. angielski

religia

w-f

j. polski

fizyka

EDB

12.30-13.15

religia

 

historia

muzyka

j. angielski

informatyka

w-f

13.20-14.05

 

 

 

religia

j. angielski/d

w-f

fizyka

14.10 -14.55

 

 

 

 

fizyka

muzyka

religia

ŚRODA 

8.00-8.45

j. polski

religia

j. polski

g. wych.

fizyka

historia

matematyka

8.50-9.35

w-f

j. polski

j. polski

matematyka

informatyka

j. angielski

j. polski

9.40-10.25

przyroda

w-f

matematyka

j. angielski

religia

j. polski

j. angielski

10.30-11.15

matematyka

przyroda

w-f

j. polski

g. wych

religia

WOS

11.30-12.15

historia

matematyka

biologia

w-f

j .polski

plastyka

geografia

12.30-13.15

wdżr

plastyka

religia

 

w-f

matematyka

historia

13.20-14.05

 

 

 

 

matematyka

j. niemiecki

w-f

14.10 -14.55

 

 

 

 

j. niemiecki

 

 

 CZWARTEK  

8.00-8.45

matematyka

j. polski

plastyka

biologia

historia

j. polski

j. niemiecki

8.50-9.35

j. polski

w-f

j. angielski

j. polski

matematyka

j. polski

chemia

9.40-10.25

w-f

j. angielski

j. polski

j. polski

geografia

matematyka

matematyka

10.30-11.15

plastyka

matematyka

w-f

matematyka

chemia

j. angielski

religia

11.30-12.15

j. angielski

 

matematyka

technika

j. polski

chemia

w-f

12.30-13.15

 

 

 

 

j. angielski

w-f

g. wych

13.20-14.05

 

 

 

 

w-f

historia

fizyka

PIĄTEK

8.00-8.45

matematyka

g. wych.

technika

w-f

j. niemiecki

fizyka

biologia/d

8.50-9.35

j. angielski

przyroda

informatyka

j. polski

w-f

geografia

matematyka

9.40-10.25

g. wych.

j. angielski

j. polski

informatyka

biologia

w-f

j. polski

10.30-11.15

technika

matematyka

j. angielski

historia

j. polski

chemia

w-f

11.30-12.15

 

technika

 

matematyka/d

chemia

j. polski

j. angielski

12.30-13.15

 

 

 

 

historia

biologia

informatyka