Reforma Edukacji

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – link do informacji o reformie edukacji,

Ministerstwo Edukacji Narodowej - serwis: reforma edukacji - http://reformaedukacji.men.gov.pl