Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie logopedycznym

„Logopedia nie musi być nudna”

Zapraszamy uczniów klas 0-3 do udziału w konkursie logopedycznym. Konkurs  zorganizowany jest  z okazji Europejskiego Dnia Logopedy, który przypada na 06.03. we wszystkich krajach Unii Europejskiej, w celu zwrócenia uwagi na problemy komunikowania się oraz poprawnej wymowy. W Polsce święto to obchodzone jest od roku 2007. Konkurs organizowany jest przez logopedę szkolnego Zuzannę Michalską oraz Urszulę Jach- Byczek.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu gry lub pomocy logopedycznej do ćwiczeń oddechowych, usprawniania narządów artykulacyjnych lub poprawnej wymowy określonej głoski.

 


 

Celem konkursu jest:

- zainteresowanie uczniów logopedią

- propagowanie wspólnego spędzania czasu w rodzinie

- rozwijanie umiejętności plastycznych uczniów

- rozwijanie wyobraźni i kreatywności twórczej

- usprawnianie motoryki małej

Regulamin konkursu.

Forma pracy- dowolna np. gra planszowa, praca przestrzenna itp.

Technika pracy- dowolna.

 

Warunki konkursu:

 Prace będą oceniane pod względem:

- zgodności pracy konkursowej z tematyką konkursu

- pomysłowości pracy

- techniki wykonania pracy oraz estetyki

Termin składania prac: 26.03.2021. Prace opatrzone metryczką: imię, nazwisko, klasa, prosimy składać do logopedy lub Pani Urszuli Jach- Byczek.

 

Na zwycięzców czekają nagrody!!!