25 lat dyrektorowania Pana Wiesława Jedziniaka!

„Żyjemy tylko wtedy,

kiedy się cieszymy ludzką życzliwością.”

                        Johan Wolfgang Goethe

          1 września 2016 roku minęła 25 rocznica pracy na stanowisku dyrektora Wiesława Jedziniaka – obecnego gospodarza placówki. Rocznica ta stała się pretekstem do podziękowania Panu Dyrektorowi za ćwierćwiecze wspaniałego prowadzenia szkoły, co w swoim przemówieniu podkreśliła Pani Małgorzata Szydło- wicedyrektor placówki. Jako przedstawicielka całej społeczności szkolnej podziękowała za ogromny wkład pracy Pana Dyrektora w rozwój szkoły, rozsławianie jej imienia, motywowanie do pracy i nauki, co zaowocowało wieloma sukcesami uczniów i nauczycieli w wielu różnych dziedzinach.

Na uroczystość tą przybyła także Pani Burmistrz Małgorzata Salacha, by podziękować Panu Dyrektorowi za lata bardzo dobrej pracy i współpracy oraz uczynienie z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bieździedzy najlepszej placówki oświatowej w gminie Kołaczyce.

Słowa podziękowań wypowiedziały także przedstawicielki Rady Rodziców na czele z Panią Anną Madej i Dorotą Szczerbą, a uczniowie swe podziękowania… wyśpiewali.

Wszyscy życzyli Panu Dyrektorowi Wiesławowi Jedziniakowi zdrowia

i wielu lat kontynuacji prowadzenia ZSPiG w Bieździedzy.