23. edycja akcji Sprzątanie Świata

 

      „Podaj dalej … drugie życie przedmiotów” – to hasło tegorocznej akcji „SPRZĄTNIE ŚWIATA 2016”. Jej celem jest promowanie "nieśmiecenia", edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

      Wszyscy uczniowie naszej szkoły chętnie przyłączyli się do akcji zapoznając się przede wszystkim z głównym jej przesłaniem oraz wzięli czynny udział w sprzątaniu przydrożnych rowów i dzikich wysypisk śmieci. Mamy nadzieję, że zaangażowanie, z którym uczniowie zapełniali kolejne worki na śmieci jest dowodem na ich proekologiczną i świadomą postawę wobec środowiska oraz gwarancją na lepsze i czystsze jutro….