Projekty realizowane w szkole

1. Projekt: ,,GIMNAZJUM W BIEŹDZIEDZY-LUBIĘ TO!''<<więcej>>

2. Projekt: ,,BEZPOŚREDNIE WSPARCIE SZKÓŁ POPRZEZ WDROŻENIE ZMODERNIZOWANEGO SYSTEMU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POWIECIE JASIELSKIM'' <<więcej>>

Opracowanie wyników ankiety diagnozującej dla rodziców <<pobierz>>

3. Projekt: ,,SZKOŁA DLA CIEBIE!'' <<więcej>>

4. Projekt COMENIUS: "DOING OUR BIT" <<więcej>>

5. Projekt FENIKS <<więcej>>

6. Projekt: ,, UMIEĆ LEPIEJ-WIEDZIEĆ WIĘCEJ'' <<więcej>>

7. Projekt: "ZE SCENY SZKOLNEJ W ŚWIAT. EDUKACJA PRZEZ TEATR" <<więcej>>

8.Projekt: ,,TURNIEJ AKTYWNYCH" <<więcej>>